Obecné informace + Příjezd k Pedagogické fakultě HK

Místo konání: Pedagogická fakulta v Hradci Králové, Budova A, Hradec Králové, ul. Hradecká 1227/4.

 

Web: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/pdf

 

Příjezd k Pedagogické fakultě v Hradci Králové: 

Upozorňujeme na stížené podmínky při příjezdu k fakultě vzhledem k probíhající rekonstrukci křižovatky, kde je od dubna 2024 uzavřena část Hradecké ulice od křižovatky Mileta po ulici Akademika Hyrovského. 

K příjezdu do areálu UHK využijte úsek Hradecké ulice směrem od řeky Orlice, viz mapa: https://mapy.cz/s/mezufozovo 

Podrobné informace o rekonstrukci křižovatky Mileta jsou k dispozici na: www.hradeckralove.org/mileta

 

Parkování: Před fakultou bude pro nás vyhrazeno dostatek parkovacích míst. Řiďte se, prosím, informačními cedulka k blokaci míst pro náš kongres. Pokud budou naše místa již plně obsazena našimi účastníky je možnost zaparkovat kdekoliv kde bude volno na parkovišti před fakultou. 

Registrace: Všechny formy registrace jsou možné pouze prostřednictvím webových stránek ČKS přes on-line registrační systém. K dispozici jsou všechny formy přihlášek (aktivní, pasivní – individuální, skupinová, firemní), pro přihlášení používejte přístupové jméno a heslo, které jste zvolili při dřívější registraci. Nově registrovaní použijí ikonu „nový uživatel“. Pokud si své přihlašovací údaje nepamatujete, kontaktujte e-mailem organizační sekretariát, rádi Vám pomůžeme.

Bezplatná on-line registrace je možná do 10.4.2024 do 24:00 hodin. Po tomto datu bude možné se registrovat na místě, registrace na místě bude zpoplatněná částkou 500,- Kč (hotově či kartou). Registrace na místě na Pedagogické fakultě v Hradci Králové započne dne 17.4.2024 od 10:00-18:00 hod., 18.4.2024 od 8:00-19:00 hod., 19.4.2024 od 8:00-13:30 hod.

 

Abstrakta k lékařské, sesterské a biomedicínské k aktivní účasti je možno posílat v českém jazyce opět přes on-line systém ČKS do 29. 2. 2024 24:00h. Potvrzení o zařazení sdělení či jeho odmítnutí bude odesláno autorovi e-mailem do 15. 3. 2023. Vybraná abstrakta budou prezentována formou posterů. Další informace naleznete zde na stránkách v sekci ¨Aktivní účast¨.

 

Po vyhodnocení přítomné komise bude jeden nejlepší lékařský poster, tři sesterské přednášky a jedna biomedicínská přednáška odměněna finanční částkami. Vyhlášení vítězů se bude konat na Společenském večeru dne 18.4.2024 mezi 19:30-20:30 hod. v PETROF Gallery v Hradci Králové. Vstupenky na spol. večer je možno zakoupit při registraci online nebo osobně na místě za 250 Kč/osobu.

 

Definitivní tištěný program bude součástí kongresových materiálů a bude k dispozici na místě při registraci. V elektronické podobě bude finální program k dispozici na webových stránkách České kardiologické společnosti od 1. 4. 2024.

 

Stravování na Pedagogické fakultě v 2.NP i v 1.NP (časy se mohou upravit dle programu):

17.4.2024: Kardio35 program 15:30-15:50hod., Nelékařský program 14:15-14:45hod. a 15:45-16:15 hod.

18.4.2024: coffee break 10:45-11:30hod., oběd 13:00-14:00hod., coffee break 16:30-17:00hod.

19.4.2024: coffee break 11:30-12:00hod., v průběhu dopoledne-odpoledne bude u registrace ČKS ve 2.NP k dispozici oběd s sebou.

 

Společenský večer 18.4.2023 od 19:00-24:00 hod.: 
Vstupenky na společenský večer si můžete zakoupit za 250,- Kč přímo při on-line registraci nebo na místě u ČKS registračního kisoku na Pedagogické fakultě v Hradci Králové či v místě konání (hotově či kartou). Večer se bude konat v PETROF Gallery, Na Brně 2136/4, 500 06 Nový Hradec Králové. 

Web: https://www.petrofgallery.cz/

 

Vzdělávací akce bude pořádána dle stavovského předpisu č. 16 ČLK (ID vzdělávací akce 106084) a bude ohodnocena 17 kredity pro lékaře.

Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání dle vyhlášky MZ ČR č. 321/2008 Sb.

Certifikáty o účasti budou vydávány při registraci. Účastníci si certifikáty budou moci sami vytisknout u registrace ČKS.