Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vás jménem výboru České asociace intervenční kardiologie (ČAIK) pozvat na již XXXIII. Workshop ČAIK, který se bude konat v Hradci Králové ve dnech 17.- 19. dubna 2024 na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové. Workshop se bude již tradičně konat s garancí ministra zdravotnictví ČR, prof. MUDr. V. Válka, CSc., MBA, EBIR; předsedy zdravotního výboru Senátu ČR, MUDr. R. Krause, MBA a generálního ředitele VZP, Ing. Z. Kabátka. V roce 2024 navíc s garancí ředitele Fakultní nemocnice v Hradci Králové, MUDr. A. Hermana, Ph.D.;  rektora Univerzity v Hradci Králové, prof. Ing. K. Kuči, Ph.D.; děkana Lékařské fakulty v Hradci Králové, prof. MUDr. J. Manďáka, Ph.D.

Odborný program bude založen na živých přenosech z katetrizačních kardio sálů FN Hradec Králové a Kardiologického centra Agel, a.s. v Pardubicích, které budou doplněny přehlednými a zajímavými kazuistickými sděleními, včetně některých nových formátů sympozií.

Nadále se budeme snažit rozšiřovat výbornou spolupráci s Českou společností kardiovaskulární chirurgie trénink na high-tech simulátorech kardiovaskulárních intervencí a kreativní využití 3D tisku a virtuální reality.

Workshop bude zahájen 17. dubna sekcí věnovanou edukaci mladých kardiologů připravenou ve spolupráci s PS Kardio35, a poutavou sekcí sesterskou.

Hlavní program bude probíhat 18. – 19. dubna a vedle živých přenosů bude zaměřen na diskuse k důležitým tématům současné intervenční kardiologie. Diskutováno bude řešení komplexních koronárních a strukturálních patologií, problematika mechanických srdečních podpor (ECMO, Impella aj.), nové poznatky / technologie, novinky v antitrombotické léčbě, výsledky analýz Národního registru KV intervencí aj.  

Ke slavnostní účasti jsou pozváni prezident EAPCI, prof. Emanuel Barbato, prof. Jan Kovac a prof. Goran Stankovic.

Podobně jako v minulých letech se těšíme se na inspirativní a skvělé společné setkání.

Za Výbor ČAIK a organizační a programový výbor Workshopu

Petr_Kala_s.jpg
předseda ČAIK
Prof. MUDr. PETR KALA, Ph.D., FESC, FSCAI
Martin_Mates_s.jpg
1. místopředseda ČAIK
Doc. MUDr. MARTIN MATES, CSc., FESC

 

Prof. MUDr. P. ČERVINKA, Ph.D., FESC, FSCAI a MUDr. J. BIS, Ph.D., I. Interní kardioangiologická klinika FN Hradec Králové

Prim. MUDr. I. VARVAŘOVSKÝ, Ph.D., Kardiologické centrum Agel, a.s. - Pardubice