VIEW AN ABSTRACT

TELEMONITORING – KLÍČ KE ZLEPŠENÍ EFEKTU LÉČBY PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE – ROLE SESTRY
Topic: Hypertension
Type: Presentation - nurses , Number in the programme: 205

Kubová K.1, Hetclová D.1, Přeček J.1, Štýbnar M.1

1 I. interní klinika, FN Olomouc, Olomouc


Telemdedicína je dle WHO definována jako „Souhrnné označení pro zdravotnické aktivity, služby a systémy, provozované na dálku cestou informačních a komunikačních technologií za účelem podpory globálního zdraví, prevence a zdravotní péče, stejně jako vzdělávání, řízení zdravotnictví a zdravotnického výzkumu.” V současné době má velký podíl na zkvalitnění péče u pacientů s chronickým srdečním selháním.
V našem sdělení bychom Vám chtěli představit naše možnosti telemonitoringu u pacientů s plicní arteriální hypertenzí, kteří jsou léčeni v našem centru specifickou terapií podávanou subkutánní nebo intarvenózní cestou. K monitoringu využíváme externí přístroje ke sledování tělesné hmotnosti, saturace krve kyslíkem, krevního tlaku, krokoměr. Současně máme i možnost zajištění virtuální vizity lékaře, konzultace s psychologem, zasílání fotodokumentace míst vpichu či objednávání spotřebního materiálu potřebného k léčbě.
Telemonitoring nám tak umožňuje každodenní sledování pacienta na dálku, vyhodnocovat trend naměřených hodnot a tím předcházet dekompenzacím, které jinak vedou k hospitalizacím a zhoršené kvalitě života.