PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

MENTOR NA ODDĚLENÍ AKUTNÍ KARDIOLOGIE
Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - sesterské , Číslo v programu: 210

Paroulková Ž.1, Zezulková A.1

1 1:interní klinika - kardiologická, FN Olomouc, Olomouc


Vzdělávání nelékařských pracovníků je celoživotní záležitostí dané legislativou a je nedílnou součástí naší profese. Pro zajištění kvalitní zdravotní péče je nutné individuální vzdělávání zaměřené na posilování samostatnosti a odpovědnosti nových pracovníků.
1.interní klinika - kardiologická je klinickou základnou pro výuku studentů FZV UP v bakalářském i magisterském směru studia, podílí se i na praktické výuce nelékařských zdravotnických pracovníků středních a vyšších zdravotních škol, studentů FZV UP a je akreditováno k praktické výuce pomaturitního specializačního vzdělávání – Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči a k praktické výuce certifikovaného kurzu EKG.
V našem sdělení Vás nejprve seznámíme s pojmem mentor – kdo to je, jeho role a činnosti a zaměříme se na specifika mentora na oddělení akutní kardiologie. Mentor je partnerem studentovi nejen při rozvoji a upevňování jeho odborných schopnosti a dovednosti, ale pomáhá mu se adaptovat v novém pracovním prostředí a kolektivu. Dále představíme výsledky interního šetření zaměřeného na zpětnou vazbu o kvalitě schopností a dovedností studentů, kteří praktikovali na oddělení akutní kardiologie pod přímým vedením mentora.
Šetření vyhodnotilo naši práci mentora na oddělení akutní kardiologie a pomůže nám se dále profesně i odborně rozvíjet tak, abychom byli schopni připravit nové kolegy na nejvyšší možné profesní úrovni.