VIEW AN ABSTRACT

DISEKCE AORTY A JEJÍ KLINICKÁ MANIFESTACE
Topic: Kardio 35 - case studies
Type: Poster - doctors , Number in the programme: 310

Rada M.1, Paulů Z.1, Hudec Š.1, Přeček J.1, Táborský M.1

1 I. interní klinika - kardiologická, Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc


Prezentujeme případ 61leté pacientky přijímané na kardiologickou kliniku pro zcela atypické mírné bolesti na hrudi doprovázené dušností.

Jedná se o pacientku přicházející na oddělení urgentního příjmu pro výše zmíněnou symptomatologii a již delší dobu neléčenou arteriální hypertenzi. Pacientka neměla v anamnéze synkopu, neudávala palpitace či jakékoliv jiné obtíže. Na vstupním 12svodovém EKG byly přítomny elevace ST úseku na přední stěně levé komory, pro které byla pacientka iniciálně směřována k provedení selektivní koronarografie. Ta však neprokázala žádnou hemodynamicky významnou stenózu. Krátce po přijetí na oddělení došlo k další dekompenzaci arteriální hypertenze, zvýraznění bolestí na hrudi a progresi dušnosti. Bylo provedeno echokardiografické vyšetření s nálezem dilatace ascendentní aorty, současně levá komora vykazovala normální regionální kinetiku a systolickou funkci. Pro tyto nálezy byla tedy provedena CT angiografie aorty. Ta již prokázala akutní disekci aorty typu A dle Stanford klasifikace. Pacientka byla indikována k urgentnímu kardiochirurgickému výkonu. Samotná operace i následný průběh hospitalizace proběhl bez komplikací a pacientka byla dimitována do ambulantní péče.

Klinické projevy akutní disekce aorty jsou v literatuře často popisovány jako náhle vzniklá silná a intenzivní bolest na hrudi, často doprovázená synkopou, šokem a hemodynamickou nestabilitou. Tato kazuistika demonstrovala atypický průběh tohoto onemocnění. V diferenciální diagnostice akutní bolesti na hrudi s dušností je vždy velmi důležité rychle identifikovat život ohrožující stavy, jako je akutní infarkt myokardu, plicní embolie nebo právě disekce aorty. Každý z těchto stavů může potenciálně vést k úmrtí pacienta, pokud nejsou rozpoznány a léčeny včas. Avšak i přes úspěchy v diagnostice a léčbě disekce aorty se stále jedná o onemocnění s vysokou mortalitou.