VIEW AN ABSTRACT

MONITORACE TKÁŇOVÉ OXYMETRIE U NEMOCNÝCH S KARDIOGENNÍM ŠOKEM
Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Presentation - nurses , Number in the programme: 213

Vrábelová P.1, Neusserová K.1, Krüger A.1, Ošťadal P.1

1 Kardiocentrum, Nemocnice Na Homolce, Praha


Úvod. Pomocí mozkové a somatické NIRS (near-infrared spectroscopy) oxymetrie můžeme měřit tkáňovou saturaci hemoglobinu kyslíkem. Jedná se o jednoduchou, neivazivní metodu měření u kriticky nemocných. Kontinuální monitorování tkáňové oxymetrie mozku a končetin umožňuje okamžitou terapeutickou reakci na patologické hodnoty.
Metody a výsledky. Porovnávali jsme několik systémů monitorace tkáňové oxymetrie, které používáme na našem pracovišti. Systém INVOS(Medtronic), Fore-Sight (Edwords Lifesciences) a Masimo (Masimo). U pacientů v kardiogenním šoku standardně monitorujeme obě mozkové hemisféry a obě dolní končetiny. Díky systému tkáňové oxymetrie jsme schopni okamžitě zachytit případnou hypoxii mozku či ischemii dolní končetiny a díky tomu zahájit další bližší diagnostiku a adekvátní terapii. Mezi používanými systémy na našem pracovišti jsou významné rozdíly v limitech normálních hodnot, přesnosti měření a dalších přídatných funkcí.
Závěr. U nemocných v závažných šokových stavech představuje mozková a somatická oxymetrie důležitý pokrok neinvazivní monitorace oběhu. Získáváme tak informace o dodávce a spotřebě kyslíku na tkáňové úrovni.