PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

POROVNÁNÍ PŘESNOSTI VZORCŮ PRO STANOVENÍ MAXIMÁLNÍ TEPOVÉ FREKVENCE SPORTOVCŮ: RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA DAT Z AMBULANCÍ TĚLOVÝCHOVNÉHO LÉKAŘE
Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 386

Jiravský O.1, Jiravská Godula B.2, Pešová P.2, Jelínek L.3, Moravcová K.3, Ožana J.3, Sovová E.3

1 Kardiocentrum, Nemocnice Agel Třinec Podlesí, Třinec, 2 Nemocnice Agel, Třinec Podlesí, 3 Fakultní nemocnice, Olomouc


Úvod: Tělovýchovní lékaři často potřebují určit maximální tepovou frekvenci sportovců, aby mohli lépe plánovat tréninksvých klientů. Existuje několik různých vzorců, které se používají k určení maximální tepové frekvence, ale jejich přesnost není zcela jasná.
Cíl: Cílem této retrospektivní studie bylo analyzovat registr 2 ambulancí tělovýchovného lékaře a určit maximální tepovou frekvenci sportovců pomocí dvou různých vzorců: první 220 minus věk a druhý 208 mínus 0,7 krát věk.
Metoda: Pro tuto studii byl získán registr 2 ambulancí tělovýchovného lékaře.a. Maximální tepové frekvence byly měřeny při maximální zátěžovém testu na ergometrie pomocí rampového protokolu. Demografická data v tabulce č.1
Výsledky: Výsledky studie (tabulka č.2) ukazují, že vzorec 220 minus věk byl v průměru více vzdálený od reálně naměřených dat než druhý vzorec (208 minus 0,7 krát věk). Tato studie také ukázala, že vzorec 220 minus věk byl více přesný pro muže než pro ženy (o cca 2 tepy za minutu). Přesto jsou rozdíly mezi vypočtenými a naměřenými hodnotami mezi 10 a 20 pulsy za minutu. Maximální TF ve věkových kategoriích jsou znázorněny v grafu č.1.

Závěr: Výsledky této práce ukazují, že vzorec 208 minus 0,7 krát věk je přesnější pro určení maximální  frekvence sportovců, než vzorec 220 minus věk. Tento výsledek platí pro oba pohlaví, i když pro muže byl rozdíl mezi vypočtenou a naměřenou hodnotou menší než pro ženy. Studie také ukázala, že rozdíly mezi vypočtenými a naměřenými hodnotami jsou v průměru mezi 10 a 20 pulsy za minutu. Tyto výsledky by měly být zohledněny při plánování tréninku a monitorování zdravotního stavu sportovců tělovýchovními lékaři či kardiology. Je nutné další výzkum, aby se stanovilo, jaký vzorec by byl pro určení maximální tepové frekvence nejvíce přesný, ale v tuto chvíli lze říci, že druhý vzorec 208 minus 0,7 krát věk je důvěryhodný.