PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

PERIOPERAČNÍ PODPORA POMOCÍ MIXOVÁNÉ REALITY PŘI KATETRIZAČNÍCH ABLACÍCH A NEKORONÁRNÍCH INTERVENCÍCH
Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - technik , Číslo v programu: 503

Hečko J.1, Jiravský O.1, Januška J.2, Chovančík J.1, Štěrbová T.3, Kubát T.3, Kantor M.3, Neuwirth R.1

1 Elektrofyziologie, Nemocnice Podlesí a.s., Třinec, 2 Intervenční kardiologie, 3 Telemedicínské centrum, Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí, Třinec


Úvod: S rozvojem technologií se začínají objevovat nové metody, jak zlepšit péči o pacienty v rámci perioperační podpory. Jednou z těchto metod je použití mixované reality, která nabízí řadu výhod pro lékaře i pacienty. Na našem pracovišti jsme se zaměřili na využití této metody při katetrizačních ablacích.

Metodika: Pro naše výzkumy jsme použili Microsoft Hololens 2.0, který jsme využívali nejen pro nekoronární intervence, ale i elektrofyziologické výkony. Vzhledem k nedostatku komerčních software, jsme se rozhodli vytvořit vlastní prostředí, které lze upravovat podle potřeb operatéra a výkonu. Pro tvorbu 3D mixovaného prostoru jsme použili vývojové prostředí Unity, které umožňuje spojení virtuálního a reálného světa.

Výsledky: Díky použití této metody jsme zaznamenali zkrácení doby výkonu, zlepšení skiaskopie a zvýšení pohodlí operatéra a celkové bezpečnosti procedury. Navíc jsme zjistili, že systém lze využít i pro spojení více uživatelů pro dálkovou konzultaci nebo kooperaci při výkonu.

Závěr: Mixovaná realita představuje revoluční metodu, která má velký potenciál nejen v oblasti kardiologie, ale i jiných oblastí zdravotnictví. Pracujeme na vytvoření standalone systému, který by umožnil ještě jednodušší ovládání pro specialisty přímo během výkonu. Navíc, snažíme se zlepšit automatické spojení 3D DICOM dat s reálným objektem, což by mohlo vést k dalšímu rozvoji této metodiky. Cílem je tedy zlepšit celkovou efektivitu, bezpečnost a kvalitu zdravotní péče pro pacienty.