PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

VÝHODY VYUŽITÍ PICC (NEJEN) V KARDIOLOGII
Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - sesterské , Číslo v programu: 201
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS:
PS Kardiologických sester a spřízněných profesí

Hrončok J.1, Klemsová L.1

1 Invazivní kardiologie, FN Ostrava, Ostrava


Zavádění klasických periferních žilních katetrů (tzv. short pheripheral catheters) je jedním z nejběžnějších nemocničních úkonů. Ne vždy je však zavedení tohoto katetru vhodné či možné. Před zavedením žilního vstupu zjišťujeme několik kritérií, podle kterých dokážeme zvolit adekvátní katetr. V úvahu bereme nynější zdravotní stav pacienta, předpokládanou dobu léčby pacienta, jeho stáří, stav periferního žilního sytému a medikace, které budou do katetru aplikovány. Katetr je zaváděn po místním znecitlivění pod ultrasonografickou kontrolou nejčastěji přes vena brachialis, vena basilica nebo vena cephalica do kavoatriální junkce. Katetr je především první volbou u pacientů, u kterých se předpokládá střednědobá až dlouhodobá parenterální terapie..
Jako každý jiný katetr také PICC s sebou nese určitá rizika. Při nesprávné manipulaci či ošetření mohou vzniknout mechanické či bakteriální flebitidy, případně až ruptura katetru. Výskyt těchto komplikací je však velice nízký v porovnání s klasickými žilními vstupy.
Závěr: PICC je velice inovativní alternativou žilních vstupů, který v současné době zažívá v kardiologii velký rozmach. Katetry se používají především u pacientů s infekční endokarditidou, pacientů s chronickým srdečním selháním nebo u DIVA (Difficult intravenous access), pacientů. Spokojenost klientů s tímto katetrem je i přes malá omezení velice vysoká.
Klíčová slova: centrální žilní katetr, PICC, DIVA