VIEW AN ABSTRACT

AKUTNÍ MYOKARDITIDA SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM U PACIENTKY SE SARS-COV-2 PNEUMONIÍ
Topic: Acute coronary syndromes
Type: Poster - doctors , Number in the programme: 269

Vykoupil K.1, Galuszka J.1, Hutyra M.1, Táborský M.1

1 I.Interni klinika, Fakultni nemocnice Olomouc, Olomouc


Úvod: Myokarditida je progresivní zánětlivé onemocnění myokardu. Infekční a neinfekční příčiny myokarditidy určují její prognostické výsledky. Byly popsány případy infekce virem SARS-COV-2 a akutní myokarditidy. [1]
Popis případu: Po dvou dnech febrilií a progredující dušnosti byla do nemocnice přivezena 65letá žena. Při příjmu patrny známky respiračního infektu a akutního srdečního selhání. Dle EKG sinusová tachykardie a inverze vln T ve svodech V2-V6 s izoleketrickým ST-segmentem. Echokardiograficky nově zjištěna dysfunkce levé komory EF 35%. PCR potvrzena pozitivita infekce virem COVID-19. Laboratorní screening a opakované hemokultury negativní na běžné respirační patogeny. Laboratorně pozitivní dynamika TnI, elevace NT-proBNP a prokalcitoninu. Dle CT opacity s multifokální distribucí na obou plicích. Klinicky rozvoj septického šoku v rámci bakteriální superinfekce, progrese respiračního selhání, nutnost orotracheální intubace a napojení na umělou plicní ventilaci. Dle kontrolního echa stacionární dysfunkce levé komory. Pacientka léčena antibiotiky, kortikoidy a konvenční léčbou srdečního selhání. Laboratorně i klinicky postupně zlepšena. Po týdnu extubována. Dle MRI srdce známky akutní myokarditidy, difuzní hypokineza s globálním postižením systolické funkce odpovídající echo nálezu. Pacientka následně propuštěna s nastavenou léčbou srdečního selhání včetně ARNI a SGLT2i. Na kontrole po třech měsících postupná úprava stavu i srdeční dysfunkce.
Závěr: Infekce SARS-CoV-2 se může manifestovat i akutní myokarditidou a je proto nutné myslet i na tuto diagnózu. Doplňkové testy, jako je echokardiografie a magnetická rezonance srdce jsou klíčovými v její diagnostice. Průběh myokarditidy bývá většinou mírný a iniciální dysfunkce levé komory má tendenci úpravy ad integrum.