PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

NESPECIFICKÉ RECIDIVUJÍCÍ POTÍŽE JAKO PROJEV ZÁVAŽNÉHO ONEMOCNĚNÍ SRDCE
Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 188

Červenka A.1, Zeman K.1, Gistinger T.1

1 Interní oddělení, Nemocnice Frýdek-Místek, Frýdek-Místek


Úvod: Infekční endokarditida je zánětlivé onemocnění, kdy dochází k postižení endokardu, anebo umělých částí v srdečních oddílech. Mezi časté projevy patří horečky, chlopenní vada s následným šelestem, případně cévní embolizace. Jedná se o závažné onemocnění s nutnosti specializované terapii, i přesto dosahuje významné mortality.


Ve sdělení uvedeme kazuistiku 33letého aktivního sportovce bez dřívějších potíží, který pro svou nespecificitu recidivujících příznaků (dlouhodobá elevace zánětlivé aktivity, oligoartritis, únava, váhový úbytek) musel projít péčí různých odborností. Lékařský tým se převážně věnoval pro pacienta nejvíce obtěžujicímu problému, a to bolestivosti kloubů s provedením MR ramene, které svedlo na špatnou diagnostickou cestu vedoucí až k "zbytečné" artroskopii. Až pro tachykardii a elevaci krevního tlaku se dostává do kardiologcké péče, kdy došlo ke stanovení definitivní diagnózy infekční endokarditidy aortální chlopně. Nález následně konzultován v kardiochirurgickém centru s provedením operačního zákroku.
V začátku poukážeme na cestu k diagnostikování choroby, kdy i přes nespecifické potíže jsme se dopátrali správné diagnózy,  nevhodnost 100% důvěry v zobrazovací metody, která může oddálit správnou diagnostiku i neobvyklého vyřešení, kdy bylo přistoupeno k Rossově operaci (náhrada aortální chlopně plicní chlopní).

 

Závěrem a hlavním sdělením bude porovnání a ukázka příznivého stavu, kdy i po 10 letech od zákroku se pacient věnuje aktivnímu životu bez vstupních příznaků a dále echo ukázka funkce náhradní chlopně.