Program schéma

Zpět na výběr data

   ROTUNDA (pavilon A)  -  neděle 14.05.2023   

 8:30  Slovenská kardiologická společnostSrdcové zlyhávanie s chlopňovými chybami - Kazuistiky optikou Odporúčaní ESCvyzvaný blok Slovenské kardiologické společnosti
 9:30  Přestávka
 9:40  Národní kardiovaskulární plánprezidentský blok
 10:40  Přestávka
 11:10  Sympozium Novartis s.r.o.Nová šance k efektivnímu dosahování cílových hodnot LDL-C dle doporučených postupů
 12:10  Přestávka
 13:30  Česká společnost kardiovaskulární chirurgiespolupráce: Česká asociace intervenční kardiologieBlok České společnosti kardiovaskulární chirurgieNové trendy české kardiochirurgie
 14:30  Přestávka
 15:00  Sympozium CARDION s.r.o.Kontroverze současné klinické praxe
 16:00  Přestávka
 16:10  Sympozium PfizerRole pacienta v preventivním a léčebném procesu
 17:10  Přestávka
 17:15  Sympozium Zentiva, k.s.Moderní hypolipidemická léčba je cool (aneb nové možnosti)
 18:15  Konec programu


   MORAVA (pavilon A)  -  neděle 14.05.2023   

 8:30  To nejlepší z české kardiologie
 10:40  Přestávka
 11:10  Volná sdělení - srdeční selhání
 12:40  Oběd
 13:30  Volná sdělení - choroby myokardu a perikardu
 14:30  Přestávka
 15:00  Sympozium Novo Nordisk s.r.o. OBEMožnosti řešení nadváhy a obezity v ambulanci kardiologa
 16:00  Přestávka
 16:10  Sympozium Roche s.r.o., Diagnostics DivisionKardiomarkery: Pohled z druhé strany.
 17:10  Přestávka
 17:15  Volná sdělení - arytmologie 1
 18:15  Konec programu


   PRAHA (pavilon E - I. patro)  -  neděle 14.05.2023   

 8:30  Česká asociace pro srdeční rytmusPřístrojová léčba arytmií
 9:30  Přestávka
 9:40  Česká asociace ambulantních kardiologůKardiostimulace dnes
 10:40  Přestávka
 11:10  Česká asociace pro srdeční rytmusKatetrizační ablace v roce 2023
 12:40  Oběd
 13:30  Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metodPřínos a možnosti zobrazovacích metod u infekční endokarditidy.
 14:30  Přestávka
 15:00  Sympozium SERVIER s.r.o.Bez hypertenze není demence
 16:00  Přestávka
 16:10  Sympozium Herbacos Recordati, s.r.o.Léčba hypertenze v roce 2023
 17:10  Přestávka
 17:15  Sympozium PfizerKlíčové body v diagnostice a léčbě TTR amyloidové kardiomyopatie (ATTR-CM)
 18:15  Konec programu


   BRNO (pavilon E - I. patro)  -  neděle 14.05.2023   

 8:30  Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metodspolupráce: PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělostiCo nám mají říci zobrazovací metody při indikaci strukturálních chlopenních intervencí?
 9:30  Přestávka
 9:40  Česká asociace intervenční kardiologieInteraktivní kazuistiky se zaměřením na strategii léčby
 10:40  Přestávka
 11:10  Česká asociace preventivní kardiologieSrdeční selhání: Týmovou spoluprací od hospitalizace k dlouhodobé ambulantní péči
 12:40  Oběd
 13:30  Česká společnost pro aterosklerózuVáš pacient je léčen hypolipidemiky a ...
 14:30  Přestávka
 15:00  Sympozium BAYER s. r. o.Jak zlepšit osud pacientů s pokročilým srdečním selháním
 16:00  Přestávka
 16:10  Sympozium Amgen s.r.o.Z vulnerabilního stabilní
 17:10  Přestávka
 17:15  Sympozium MSDCesta pacienta s plicní hypertenzi mezi ambulantním specialistou a specializovaným centrem
 18:15  Konec programu


   OLOMOUC (pavilon E - I. patro)  -  neděle 14.05.2023   

 8:30  Volná sdělení - intervenční kardiologie
 9:30  Přestávka
 9:40  Volná sdělení - chlopenní vady
 10:40  Přestávka
 11:10  Volná sdělení - sesterská sekce 1
 12:40  Oběd
 13:30  PS Kardiologických sester a spřízněných profesíNaše - Vaše zkušenosti a dovednosti v kardiologii
 14:30  Přestávka
 15:00  Volná sdělení - sesterská sekce 2
 16:00  Přestávka
 16:10  Volná sdělení - sesterská sekce 3
 17:10  Přestávka
 17:15  Volná sdělení - akutní stavy v kardiologii
 18:15  Konec programu


   HRADEC KRÁLOVÉ (pavilon E - I. patro)  -  neděle 14.05.2023   

 8:30  Česká společnost pro trombózu a hemostázuBlok České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP
 9:30  Přestávka
 9:40  PS pro trombózuAntitrombotická léčba - Praktické problémy denní praxe
 10:40  Přestávka
 11:10  Česká asociace akutní kardiologieZáklady intenzivní péčeZáklady intenzivní péče v kardiologii
 12:40  Oběd
 13:30  Česká diabetologická společnostBlok České diabetologické společnosti
 14:30  Přestávka
 15:00  Sympozium AstraZenecaDapagliflozin: evoluce v důkazech, revoluce v možnostech
 16:00  Přestávka
 16:10  Sympozium Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.Hypertrofická kardiomyopatie – kam dál?
 17:10  Přestávka
 17:15  Sympozium PRO.MED.CS Praha a.s.Tipy a triky v léčbě hypertenze
 18:15  Konec programu


   POSTEROVÁ SEKCE LÉKAŘSKÁ (foyer E I. patro)  -  neděle 14.05.2023   

 8:00  Posterová sekce - lékařská
 19:00  Konec programu


   POSTEROVÁ SEKCE NELÉKAŘSKÁ - SESTERSKÁ (chodba u sálu Olomouc)  -  neděle 14.05.2023   

 8:00  Posterová sekce - sesterská
 19:00  Konec programu


   POSTEROVÁ SEKCE - TECHNICKÁ (foyer E I. patro)  -  neděle 14.05.2023   

 8:00  Posterová sekce - technici
 19:00  Konec programu