Program schéma

Zpět na výběr data

   ROTUNDA (pavilon A)  -  sobota 13.05.2023   

 11:00  Členská schůze České kardiologické společnosti I.
 12:00  Přestávka
 13:30  PS Kardiovaskulární farmakoterapieHOT lines
 15:15  Přestávka
 15:30  Přímé přenosy z intervenčních pracovišť
 17:30  Přestávka
 17:45  Členská schůze České kardiologické společnosti II.konat se bude pouze v případě, kdy nebude Členská schůze I. usnášeníschopná. Program zůstává identický
 18:45  Přestávka
 19:00  Slavnostní zahájení XXXI. výročního sjezdu
 20:15  Slavnostní otevření firemních stánků v pavilonu A1
 22:00  Konec programu


   PRAHA (pavilon E - I. patro)  -  sobota 13.05.2023   

 15:15  Sympozium PRO.MED.CS Praha a.s.Časté mýty v léčbě arytmiíspolupráce: Klinika kardiologie IKEM
 16:15  Konec programu


   BRNO (pavilon E - I. patro)  -  sobota 13.05.2023   

 15:30  Sympozium HARTMANN-RICOSympozium Hartmann - Rico
 16:30  Konec programu


   HRADEC KRÁLOVÉ (pavilon E - I. patro)  -  sobota 13.05.2023   

 16:30  PS Kardio 35Kardiologický kvíz
 17:30  Konec programu