Program 16.05.2023

    ROTUNDA (pavilon A)  -  úterý 16.05.2023  

 8:30 - 9:30  PS Kardio 35Hypertrofická sedmaInteraktivní kazuistiky PS K35. Předsedající: A. Chaloupka, M. Vyskočilová, J. Bonaventura (Brno, Praha)
 8:30547. INTERAKTIVNÍ KAZUISTIKY M. Vyskočilová, M. Mikolášková, E. Řiháčková, M. Bakošová, T. Skokňa, A. Chaloupka, J. Bonaventura (Brno, Praha) (UID: 344)
 9:30  Přestávka  
 9:40 - 10:40  Česká angiologická společnostCo by měl kardiolog vědět z angiologie (vybraná témata) Předsedající: D. Karetová, J. Piťha (Praha)
 9:40548. ÚLOHA CÉVNÍHO SYSTÉMU PŘI SRDEČNÍM SELHÁNÍ J. Piťha (Praha) (UID: 470)
 9:55549. ALGORITMY ŘEŠENÍ REVASKULARIZACE JEDNOTLIVÝCH ŘEČIŠŤ PERIFERNÍCH TEPEN D. Karetová (Praha) (UID: 234)
 10:10550. KAVÁLNÍ FILTRY UPDATE M. Chochola (Praha) (UID: 235)
 10:25551. CHRONICKÉ ŽILNÍ ONEMOCNĚNÍ - MOŽNOSTI RADIKÁLNÍ LÉČBY R. Vlachovský (Brno) (UID: 236)
 10:40  Přestávka  
 11:10 - 12:10  Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metodspolupráce: PS Chorob myokardu a perikarduRiziko náhlé srdeční smrti - pomohou nám zobrazovací metody? Předsedající: M. Hutyra, J. Krejčí (Olomouc, Brno)
 11:10552. U SRDEČNÍHO SELHÁNÍ. E. Ozábalová (Brno) (UID: 450)
 11:25553. U HYPERTROFICKÉ KARDIOMYOPATIE. R. Pudil (Hradec Králové) (UID: 452)
 11:40554. U ARYTMOGENNÍ KARDIOMYOPATIE. T. Paleček (Praha) (UID: 453)
 11:55555. PO INFARKTU MYOKARDU. D. Marek (Přerov) (UID: 454)
 12:10  Konec programu