Program 14.05.2023

    HRADEC KRÁLOVÉ (pavilon E - I. patro)  -  neděle 14.05.2023  

 8:30 - 9:30  Česká společnost pro trombózu a hemostázuBlok České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP Předsedající: M. Penka (Brno)
 8:30226. SOUČASNÉ MOŽNOSTI KARDIOLOGA V INDIKACE MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉHO VYŠETŘENÍ (FVL, FII, CYP2C19 A CYP2C9) T. Kvasnička (Praha) (UID: 581)
 8:45227. MÁ VÝZNAM STANOVENÍ TROMBOFILIE U AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE? ANO J. Kvasnička (Praha) (UID: 582)
 9:00228. MÁ VÝZNAM STANOVENÍ TROMBOFILIE U AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE? NE R. Malý (Hradec Králové) (UID: 583)
 9:15  Diskuze  
 9:30  Přestávka  
 9:40 - 10:40  PS pro trombózuAntitrombotická léčba - Praktické problémy denní praxe Předsedající: R. Rokyta, Z. Moťovská (Plzeň, Praha)
 9:40229. KTERÝ PROTIDESTIČKOVÝ LÉK V SEKUNDÁRNÍ PREVENCI INFARKTU MYOKARDU? (POTŘEBUJEME VÍCE INHIBITORŮ P2Y12?) P. Ošťádal (Praha) (UID: 557)
 9:50  Diskuze  
 9:52230. JAK ZLEPŠIT EFEKTIVITU A BEZPEČNOST PERIPROCEDURÁLNÍ ANTITROMBOTICKÉ LÉČBY? I. Varvařovský (Pardubice) (UID: 559)
 10:02  Diskuze  
 10:04231. VYUŽÍVÁME V SEKUNDÁRNÍ PREVENCI ICHS DOSTATEČNĚ KOMBINOVANOU EFEKTIVNÍ DUÁLNÍ ANTITROMBOTICKOU LÉČBU? Z. Moťovská (Praha) (UID: 561)
 10:14  Diskuze  
 10:16232. CO NÁS ČEKÁ V ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBĚ? M. Táborský (Olomouc) (UID: 563)
 10:26  Diskuze  
 10:28233. NAHRADÍ MONOTERAPIE CLOPIDOGRELEM ASPIRIN V DLOUHODOBÉ SEKUNDÁRNÍ PREVENCI PO KORONÁRNÍ INTERVENCI? P. Kala (Brno) (UID: 565)
 10:38  Diskuze  
 10:40  Přestávka  
 11:10 - 12:40  Česká asociace akutní kardiologieZáklady intenzivní péčeZáklady intenzivní péče v kardiologii Předsedající: A. Valeriánová, P. Ošťádal (Praha)
 11:10234. ULTRAZVUK V DIAGNOSTICE M. Hutyra (Olomouc) (UID: 177)
 11:25235. KANYLACE CÉV S ULTRAZVUKOVOU KONTROLOU V. Pechman (Plzeň) (UID: 178)
 11:40236. ACIDOBAZICKÁ ROVNOVÁHA M. Pazderník (Praha) (UID: 179)
 11:55237. UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE A. Valeriánová (Praha) (UID: 180)
 12:10238. ELIMINAČNÍ METODY J. Malík (Praha) (UID: 181)
 12:25239. VASOPRESORICKÁ A INOTROPNÍ PODPORA R. Rokyta (Plzeň) (UID: 182)
 12:40  Oběd  
 13:30 - 14:30  Česká diabetologická společnostBlok České diabetologické společnosti Předsedající: M. Prázný, J. Šoupal (Praha)
 13:30240. MANAGEMENT PACIENTA S DIABETEM A JEHO ŽIVOTNÍHO STYLU POMOCÍ TELEMEDICÍNY A DIGITÁLNÍ TERAPIE M. Prázný (Praha) (UID: 529)
 13:45241. DETEKCE MIKROVASKULÁRNÍCH KOMPLIKACÍ POMOCÍ UMĚLÉ INTELIGENCE: VYŠETŘENÍ RETINOPATIE V AMBULANCI DIABETOLOGA J. Šoupal (Praha) (UID: 530)
 14:00242. MODERNÍ FARMAKOTERAPIE PRO REDUKCI HMOTNOSTI U PACIENTŮ S NADVÁHOU A OBEZITOU A OVLIVNĚNÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO RIZIKA M. Flekač (Praha) (UID: 531)
 14:15243. DOPORUČENÍ ČESKÉ DIABETOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI PRO MEZIOBOROVOU SPOLUPRÁCI PŘI ZAHÁJENÍ LÉČBY GLIFLOZINY J. Šoupal (Praha) (UID: 532)
 14:30  Přestávka  
 15:00 - 16:00  Sympozium AstraZenecaDapagliflozin: evoluce v důkazech, revoluce v možnostech Předsedající: J. Bělohlávek (Praha)
 15:00244. PROBLEMATIKA HFMREF A HFPEF VE SVĚTLE NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ... ANEB NEJDE O FRAKCI, JDE O ŽIVOT M. Lazárová (Ostrava) (UID: 621)
 15:15245. STUDIE DELIVER: NOVÁ SÍLA DŮKAZŮ V LÉČBĚ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ S EJEKČNÍ FRAKCÍ > 40% J. Bělohlávek (Praha) (UID: 619)
 15:30246. DAPAGLIFLOZIN: MORTALITNÍ BENEFITY V CELÉM SPEKTRU EF P. Kala (Brno) (UID: 620)
 15:45247. DISKUSE J. Bělohlávek, P. Kala, M. Lazárová (Praha, Brno, Ostrava) (UID: 622)
 16:00  Přestávka  
 16:10 - 17:10  Sympozium Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.Hypertrofická kardiomyopatie – kam dál? Předsedající: D. Zemánek (Praha)
 16:10248. ETIOPATOGENEZE HCM M. Kubánek (Praha) (UID: 974)
 16:30249. DIAGNOSTIKA HCM T. Paleček (Praha) (UID: 975)
 16:50250. LÉČEBNÉ MOŽNOSTI HCM J. Krejčí (Brno) (UID: 976)
 17:10  Přestávka  
 17:15 - 18:15  Sympozium PRO.MED.CS Praha a.s.Tipy a triky v léčbě hypertenze Předsedající: J. Václavík (Ostrava)
 17:15251. PACIENT OBÉZNÍ. P. Vysočanová (Brno) (UID: 587)
 17:35252. PACIENT S FIBRILACÍ SÍNÍ. E. Kociánová (Olomouc) (UID: 588)
 17:55253. PACIENT S REZISTENTNÍ HYPERTENZÍ. J. Václavík (Ostrava) (UID: 589)
 18:15  Konec programu