Program 14.05.2023

    BRNO (pavilon E - I. patro)  -  neděle 14.05.2023  

 8:30 - 9:30  Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metodspolupráce: PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělostiCo nám mají říci zobrazovací metody při indikaci strukturálních chlopenních intervencí? Předsedající: T. Paleček, M. Mates (Praha)
 8:30152. U TAVI H. Línková (Praha) (UID: 461)
 8:50153. NA MITRÁLNÍ CHLOPNI L. Škňouřil (Třinec) (UID: 462)
 9:10154. NA TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNI Z. Hlubocká (Praha) (UID: 463)
 9:30  Přestávka  
 9:40 - 10:40  Česká asociace intervenční kardiologieInteraktivní kazuistiky se zaměřením na strategii léčby Předsedající: B. Janek, J. Bis, I. Bernat (Praha, Hradec Králové, Plzeň)
 9:40155. MIMONEMOCNIČNÍ ZÁSTAVA S RYCHLÝM ROSC, BEZ ELEVACÍ ST, NEMOC KMENE A 3 TEPEN P. Tomašov (Liberec) (UID: 403)
 9:52156. VÝZNAMNÁ AORTÁLNÍ REGURGITACE V KONTEXTU IE NA HOMOGRAFTU P. Toušek (Praha) (UID: 404)
 10:04157. STABILNÍ ANGINA PECTORIS S PRŮKAZEM ZÁTĚŽOVÉ ISCHEMIE S NORMÁLNÍM KORONAROGRAFICKÝM NÁLEZEM T. Kovárník (Praha) (UID: 405)
 10:16158. PLICNÍ EMBOLIE VE VYŠŠÍM STŘEDNÍM RIZIKU BEZ EFEKTU UFH I. Bernat (Plzeň) (UID: 406)
 10:28159. SPONTÁNNÍ KORONÁRNÍ DISEKCE J. Kaňovský (Brno) (UID: 407)
 10:40  Přestávka  
 11:10 - 12:40  Česká asociace preventivní kardiologieSrdeční selhání: Týmovou spoluprací od hospitalizace k dlouhodobé ambulantní péči Předsedající: A. Linhart, V. Tuka (Praha)
 11:10160. PREVENCE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ BĚHEM AKUTNÍ HOSPITALIZACE J. Bělohlávek (Praha) (UID: 278)
 11:30  Diskuze  
 11:32161. PŘECHOD Z AKUTNÍ PÉČE K DLOUHODOBÉMU AMBULANTNÍMU MANAGEMENTU V. Tuka (Praha) (UID: 280)
 11:52  Diskuze  
 11:54162. REŽIMOVÁ OPATŘENÍ U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM M. Širanec (Praha) (UID: 282)
 12:14  Diskuze  
 12:16163. PRAKTICKÁ ROLE SESTER V MANAGEMENTU M. Křečková (Praha) (UID: 284)
 12:36  Diskuze  
 12:40  Oběd  
 13:30 - 14:30  Česká společnost pro aterosklerózuVáš pacient je léčen hypolipidemiky a ... Předsedající: R. Cífková, M. Vrablík (Praha, Prague)
 13:30164. ... MÁ BOLESTI SVALŮ ČI JINÉ SUBJEKTIVNÍ POTÍŽE V. Blaha (Hradec Králové) (UID: 32)
 13:50165. ... MÁ ABNORMÁLNÍ LABORATORNÍ HODNOTY (JATERNÍ TESTY APOD.) P. Kraml (Praha) (UID: 33)
 14:10166. ... TÉMĚŘ VŮBEC NEREAGUJE NA TERAPII V. Soška (Brno) (UID: 34)
 14:30  Přestávka  
 15:00 - 16:00  Sympozium BAYER s. r. o.Jak zlepšit osud pacientů s pokročilým srdečním selháním Předsedající: M. Táborský (Olomouc)
 15:00167. THE SGC STIMULATOR VERICIGUAT – A NEW MODE OF ACTION FOR TREATING HEART FAILURE: FROM BENCH TO BEDSIDE P. Sandner (Wuppertal, Germany) (UID: 933)
 15:15168. LÉČÍME PACIENTY S POKROČILÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM DOSTATEČNĚ? M. Táborský (Olomouc) (UID: 932)
 15:30169. RIZIKOVÍ PACIENTI ZE STUDIE VICTORIA POD DROBNOHLEDEM R. Pudil (Hradec Králové) (UID: 934)
 15:45170. PRAKTICKÝ MANAGEMENT A ZKUŠENOSTI S LÉČBOU VERICIGUATEM V ČR D. Rob (Praha) (UID: 935)
 16:00  Přestávka  
 16:10 - 17:10  Sympozium Amgen s.r.o.Z vulnerabilního stabilní Předsedající: E. Kociánová (Olomouc)
 16:10171. ČÍM DŘÍVE TÍM LÉPE „KAZUISTIKA IPCSK9 INHIBITOR INDIKOVANÝ BĚHEM HOSPITALIZACE“ M. Kamasová (Olomouc) (UID: 636)
 16:20172. LEPŠÍ POZDĚ NEŽLI POZDĚJI „KAZUISTIKA PACIENTA S EREKTILNÍ DYSFUNKCÍ“ P. Kala (Praha) (UID: 637)
 16:30173. ČÍM NÍŽE TÍM LÉPE „KAZUISTIKA PACIENTA S VELMI NÍZKOU HLADINOU LDL CHOLESTEROLU“ D. Rob (Praha) (UID: 638)
 16:40174. BUDOUCNOST LÉČBY KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ J. Novák (Brno) (UID: 639)
 16:50175. PANELOVÁ DISKUSE   (UID: 640)
 17:10  Přestávka  
 17:15 - 18:15  Sympozium MSDCesta pacienta s plicní hypertenzi mezi ambulantním specialistou a specializovaným centrem Předsedající: P. Jansa (Praha)
 17:15176. CESTA PACIENTA S PLICNÍ HYPERTENZI MEZI AMBULANTNÍM SPECIALISTOU A SPECIALIZOVANÝM CENTREM M. Hutyra, J. Lindner, H. Skalická (Olomouc, Praha) (UID: 991)
 18:15  Konec programu