Program 13.05.2023

    ROTUNDA (pavilon A)  -  sobota 13.05.2023  

 11:00 - 12:00  Členská schůze České kardiologické společnosti I. Předsedající: A. Linhart, P. Ošťádal, M. Táborský, M. Hutyra, P. Neužil (Praha, Olomouc)
 11:0030. ZPRÁVA O ČINNOSTI ČKS ZA ROK 2022 A. Linhart (Praha) (UID: 677)
 11:1031. PŘEDSTAVENÍ VÝSLEDKŮ VOLEB DO NOVÉHO VÝBORU ČKS PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ 2023 - 2027 M. Táborský, R. Rokyta, J. Šťásek (Olomouc, Plzeň, Hradec Králové) (UID: 679)
 11:1532. ZPRÁVA O ČINNOSTI ASOCIACÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN ČKS M. Hutyra (Olomouc) (UID: 678)
 11:2533. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČKS ZA ROK 2022 + ZPRÁVA AUDITORA P. Ošťádal (Praha) (UID: 680)
 11:3534. REVIZNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2022 P. Neužil, V. Melenovský, J. Pařenica (Praha, Brno) (UID: 681)
 11:4535. DISKUZE A HLASOVÁNÍ O PŘEDNESENÝCH ZPRÁVÁCH   (UID: 682)
 12:00  Přestávka  
 13:30 - 15:15  PS Kardiovaskulární farmakoterapieHOT lines Předsedající: Z. Moťovská, L. Špinarová (Praha, Brno)
 13:3036. STUDIE TIME J. Václavík (Ostrava) (UID: 60)
 13:4037. STUDIE SECURE J. C. Lubanda (Praha) (UID: 61)
 13:5038. STUDIE TRANSFORM-HF (COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF TORASEMIDE VERSUS FUROSEMID IN HEART FAILURE: PRIMARY RESULTS OF TRANSFORM-HF TRIAL) O. Ludka (Brno) (UID: 63)
 14:0039. STUDIE ADVOR L. Špinarová (Brno) (UID: 73)
 14:1040. STUDIE DELIVER - SUBANALÝZY J. Bělohlávek (Praha) (UID: 66)
 14:2041. STUDIE STRONG-HF - SAFETY, TOLERABILITY AND EFFICACY OF UP-TITRATION OF GUIDELINE-DIRECTED MEDICAL THERAPIES FOR ACUTE HEART FAILURE (STRONG-HF): A MULTINATIONAL, OPEN-LABEL, RANDOMISED, TRIAL J. Vítovec (Brno) (UID: 69)
 14:3042. STUDIE FLU-HF Z. Moťovská (Praha) (UID: 72)
 14:4043. STUDIE IRONMAN – RANDOMIZED TRIAL OF INTRAVENOUS FERRIC DERISOMALTOSE IN HEART FAILURE WITH REDUCED EJECTION FRACTION J. Krejčí (Brno) (UID: 74)
 14:5044. STUDIE PROMINENT – A RANDOMIZED TRIAL OF PEMAFIBRATE FOR TRIGLYCERIDE REDUCTION IN THE PREVENTION OF CARDIOVASCULAR DISEASE M. Vrablík (Praha) (UID: 75)
 15:0045. STUDIE FOURIER-OLE (LONG-TERM EVOLOCUMAB IN PATIENTS WITH ESTABLISHED ATHEROSCLEROTIC CARDIOVASCULAR DISEASE) R. Češka (Praha) (UID: 62)
 15:15  Přestávka  
 15:30 - 17:30  Přímé přenosy z intervenčních pracovišť Předsedající: P. Kala, P. Neužil, J. Vojáček (Brno, Praha, Hradec Králové)
 15:3046. CASE 1 LIVE: ABLACE PAROXYZMÁLNÍ FIBRILACE SÍNÍ METODOU PULZNÍHO POLE (PFA) POMOCÍ SYSTÉMU GALAXY Z. Stárek, J. Jež (Brno) (UID: 958)
 15:5547. CASE 2 LIVE: IMPLANTACE MSP IMPELLA 5 U NEMOCNÉHO V TERMINÁLNÍ FÁZI SRDEČNÍHO SELHÁNÍ (EVENT. SAVR LIMITOVANOU STERNOTOMIÍ SYSTÉMEM PERCEVAL) I. Netuka, O. Szárszoi, B. Janek (Praha) (UID: 959)
 16:2048. CASE 3 RECORDED: INTERVENČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU O. Materna, P. Tax, M. Jičínský, O. Reich (Praha) (UID: 960)
 16:3049. CASE 4 LIVE: TRANSFEMORÁLNÍ TAVI VIV (VALVE-IN-VALVE) (EVENT. PRIMÁRNÍ PCI V LÉČBĚ STEMI) M. Želízko, V. Karmazín, M. Hrnčárek (Praha) (UID: 961)
 16:5550. CASE 5 RECORDED: MAPOVÁNÍ A ABLACE FIBRILACE SÍNÍ PULZNÍM POLEM POMOCÍ SYSTÉMU GLOBE V. Reddy, P. Neužil, J. Petrů (Boston, United States, Praha) (UID: 962)
 17:0551. CASE 6 LIVE: KOMPLEXNÍ PCI J. Sitar, L. Groch (Brno) (UID: 963)
 17:30  Přestávka  
 17:45 - 18:45  Členská schůze České kardiologické společnosti II.konat se bude pouze v případě, kdy nebude Členská schůze I. usnášeníschopná. Program zůstává identický  
 18:45  Přestávka  
 19:00 - 20:15  Slavnostní zahájení XXXI. výročního sjezdu Předsedající: A. Linhart, M. Táborský, P. Ošťádal (Praha, Olomouc)
 19:0052. SLAVNOSTNÍ UVÍTÁNÍ A. Linhart, M. Táborský (Praha, Olomouc) (UID: 685)
 19:0553. PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO VÝBORU ČKS PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ 2023 - 2027 A. Linhart (Praha) (UID: 686)
 19:1554. PŘEDÁNÍ ČESTNÝCH ČLENSTVÍ J. Filipovský, J. Horák, O. Kittnar, K. Lefflerová, H. Štursová (Plzeň, Praha, Havlíčkův Brod) (UID: 687)
 19:2555. PŘEDÁNÍ LIBENSKÉHO ZLATÉ MEDAILE ČKS J. Rubáčková Popelová, P. Neužil (Praha) (UID: 688)
 19:3056. PŘEDÁNÍ CEN ZA CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS V KARDIOLOGII M. Ošmerová, P. Widimský (Brno, Praha) (UID: 689)
 19:3557. PŘEDÁNÍ CENY ANEŽKY ČESKÉ I. Lálová (Praha) (UID: 690)
 19:4058. SLAVNOSTNÍ PŘEDNÁŠKA XXXI. VÝROČNÍHO SJEZDU: GREGOR JOHANN MENDEL – CO ODHALIL VÝZKUM GENOMU ZAKLADATELE GENETIKY Š. Pospíšilová (Brno) (UID: 691)
 20:15 - 22:00  Slavnostní otevření firemních stánků v pavilonu A1  
 22:00  Konec programu