Program 09.05.2023

    VIRTUÁLNÍ STUDIO PRAHA  -  úterý 09.05.2023  

 16:10 - 17:10  Sympozium CARDION s.r.o.ANTITROMBOTIKA A KARDIOVASKULÁRNÍ INOVACE Předsedající: P. Kala, Z. Moťovská, I. Varvařovský (Brno, Praha, Pardubice)
 16:101. NOVINKY V AKUTNÍ ANTITROMBOTICKÉ LÉČBĚ Z. Moťovská (Praha) (UID: 983)
 16:21  Diskuze  
 16:252. UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ – PROČ INDIKUJEME TAK MÁLO TAK UŽITEČNÝ ZÁKROK? I. Varvařovský (Pardubice) (UID: 984)
 16:36  Diskuze  
 16:403. UMÍME SPRÁVNĚ POUŽÍVAT CT KORONAROGRAFII? I. Nykl (Třinec) (UID: 985)
 16:51  Diskuze  
 16:554. RENÁLNÍ DENERVACE A MANAGEMENT LIPIDŮ U AKS – QUO VADIS? P. Kala (Brno) (UID: 986)
 17:06  Diskuze  
 17:10  Přestávka  
 17:20 - 18:20  Sympozium SERVIER s.r.o.Jak žíly promlouvají k srdci Předsedající: D. Karetová (Praha)
 17:205. OD AKUTNÍ TROMBÓZY… P. Zimolová (Praha) (UID: 626)
 17:406. …PŘES PARADOXNÍ EMBOLIZACI M. Horváth (Praha) (UID: 627)
 18:007. …PO POTROMBOTICKÝ SYNDROM D. Karetová (Praha) (UID: 628)
 18:20  Konec programu