Obecné informace

Místo konání: OREA Hotel Pyramida, Bělohorská 24, 169 00 Praha 6, hotelpyramida.cz

Registrace: Všechny formy registrace jsou možné pouze prostřednictvím webových stránek ČKS přes on-line registrační systém. K dispozici jsou všechny formy přihlášek (aktivní, pasivní – individuální, skupinová, firemní), pro přihlášení používejte přístupové jméno a heslo, které jste zvolili při dřívější registraci, např. na Výroční sjezd ČKS. Nově registrovaní použijí ikonu „nový uživatel“. Pokud si své přihlašovací údaje nepamatujete, kontaktujte e-mailem organizační sekretariát, rádi Vám pomůžeme.

Registrace na místě bude probíhat 3.11. od 8:00 hodin v konferenčním předsálí.

Abstrakta k aktivní účasti je možno posílat opět přes on-line systém ČKS do 15. 10. 2021, 23:59 h v českém jazyce. Potvrzení o zařazení sdělení či jeho odmítnutí bude odesláno autorovi e-mailem do 20. 10. 2021. Součástí bloku s originálními pracemi a kazuistikami bude soutěž o ceny. Definitivní tištěný program bude součástí kongresových materiálů a bude k dispozici na místě při registraci. V elektronické podobě bude finální program k dispozici na webových stránkách České kardiologické společnosti od 1.10.2021.

Účast na workshopu je bezplatná. On-line registrace je možná do 29.10.2021 do 12:00 hodin. Po tomto datu bude možné se registrovat na místě.

Společenské akce: 
Vstupenky na společenský večer, který se bude konat dne 3.11.2021, si můžete zakoupit za 250,- Kč přímo při registraci.

Certifikáty o účasti budou vydávány při registraci.

Vzdělávací akce bude pořádána dle stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.

Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání dle vyhlášky MZ ČR č. 321/2008 Sb.