Pokyny pro aktivní účast

Při přípravě ústní prezentace, prosím, nezapomeňte zahrnout povinný slide s uvedením údajů o konfliktu zájmů. Vzor najdete na webu ČKS zde.
Dodržte čas, který je pro Vaši prezentaci v programu vyměřen. Po vypršení Vám určeného času bude Vaše prezentace automaticky vypnuta.
Prezentaci předejte včas p. Růžičkovi – pošlete předem (martin.ruzicka@geminitrade.cz) nebo odevzdejte s časovým předstihem v přednáškovém sále přímo technikům.
Před Vaším vystoupením budete požádáni o doplnění a podpis (ne)souhlasu s převodem práv k uvedení Vaší prezentace na webu ČKS v části Vzdělávání.