Organizační sekretariát

Česká kardiologická společnost, o.s. 
Netroufalky 814/6b
625 00 Brno
tel: + 420 543 213 825
e-mail: cks@kardio-cz.cz

Iva Pavézková
koordinátor akce
e-mail: 
pavezkova@kardio-cz.cz
tel.: +420 722 905 470