Organizační a programový výbor

Martin Mates, Petr Kala - spolupředsedové organizačního a programového výboru

Ivo Bernat
Marian Branny 
Pavel Červinka  
David Horák  
Petr Kala 
Petr Kmoníček 
Viktor Kočka
Tomáš Kovárník
Ladislav Pešl
Josef Šťásek
Ivo Varvařovský 
Michael Želízko