Úvodní slovo

Vážení členové České kardiologické společnosti, vážení hosté,

   rádi bychom Vás pozvali na jubilejní XXX. výroční sjezd České kardiologické společnosti s mezinárodní účastí, který se bude konat ve dnech 8. - 10. května 2022, jako tradičně v Brně. Odborná část sjezdu bude velmi intenzivní a program bude složený převážně z edukačních bloků navržených asociacemi a pracovními skupinami naší společnosti a vědeckými sděleními účastníků.  Na rozdíl od doby před pandemií bude sjezd probíhat od nedělního dopoledne a končit úterním večerem.

Členy společnosti zveme k účasti na Členské schůzi, kde budeme předkládat zprávu o činnosti najednou hned za dva pandemické roky, kdy konání členské schůze možné nebylo, a projednáme návrh na úpravu stanov, kterou si vyžádalo stanovisko Městského soudu v Brně, který naše stanovy shledal nejednoznačnými a úpravu si vyžádal. Významnou událostí bude slavnostní zahájení sjezdu s předáním cen jubilantům a slavnostní přednáškou prof. Virenda Somerse z Mayo kliniky, která by měla představovat významný krok k obnovení naší vzájemné spolupráce s touto významnou institucí. 

   Na tradiční prezenční uspořádání sjezdu bude navazovat on-line část, která poběží  od 11. do 13. května v podobě celodenního programu. Rádi bychom Vás ale pozvali i na satelitní symposia našich partnerů, která budou vysílána již v týdnu, který bude kongres předcházet v odpoledních hodinách.

   Jak se stalo již tradicí bude se náš náš sjezd snažit o maximální integraci elektronických médií včetně elektronického programu. On-line vysílané bloky budou registrovaným účastníkům k dispozici po skončení sjezdu na portálu ČKS.

   Pevně věříme, že Vás program našeho sjezdu zaujme a těšíme se na setkání s Vámi v Brně i na vaši účast na jeho virtuální části.

Za výbor ČKS

 

Linhart_resize.jpg

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc, FESC. FCMA
předseda České kardiologické společnosti
předseda programového výboru
 

Taborsky_resize.jpg

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, MBA
předseda organizačního výboru

 

VIDEOPOZVÁNKA