XXX. výroční sjezd České kardiologické společnosti 8. - 10. 5. 2022, Výstaviště Brno + 11. - 13. 5. 2022 Virtuální část

Úvodní slovo