Informace k pasivní účasti

Registrace bude možná pro prezenční část kongresu, která bude probíhat na brněnském výstavišti (8. - 10. května) a zvlášť pouze pro distanční část kongresu (vysílání bude probíhat 2. - 6. a 11. - 13. května)

 

REGISTRAČNÍ POPLATKY

  

 

  
  

zaplaceno do 30.4.2022

  
  

zaplaceno na místě (v hotovosti nebo kartou)

  

Členové ČKS - lékař 

1.500,- Kč

2.000,- Kč

Členové ČKS do 30 let - lékař

600,- Kč

 800,- Kč

Nečlen ČKS - lékař

2.500,- Kč

3.000,- Kč

Nelékařští zdr.pracovníci - členové ČKS

600,- Kč

1.000,- Kč

Nelékařští zdr.pracovníci

1.100,- Kč

1.500,- Kč

Jednodenní účast

800,- Kč

900,- Kč

Čestní členové ČKS, senioři, studenti (pregraduální studium), hosté, členové ČKS na rodičovské/mateřské dovolené

zdarma

zdarma

Předsedající, první autoři vyzvaných sdělení v blocích PS, odborných společností

zdarma

zdarma

Vystavovatelé (dle velikosti stánku)

zdarma/2.500,-   Kč

zdarma/3.000,- Kč

Vystavovatelé - částečná registrace (vstup pouze do pav. A1)

400,- Kč

500,- Kč

On-line kongres (2. - 6.5. a 11. - 13.5.) - člen ČKS  

200,- Kč

200,- Kč

On-line kongres (2. - 6.5. a 11. - 13.5.) - nečlen ČKS

500,- Kč

500,- Kč

Registrační poplatek pro prezenční část kongresu zahrnuje vstup na odborná jednání, kongresovou tašku, dvě poukázky na obědy a coffee breaky 8., 9. a 10.5. a bezplatný vstup na Slavnostní zahájení sjezdu s uvítacím koktejlem 8.května. 
Zahrnuje také možnost sledování virtuální části kongresu (2. - 6.5. a 11. - 13.5.)

Obědy i coffee breaky budou vydávány v jídelnách v přízemí pav. E a na galerii pav. A1.

Účastníci sjezdu na mateřské nebo rodičovské dovolené mají REGISTRACI ZDARMA. Žádost o odpuštění registrační poplatku zašlete na e-mail klimova@kardio-cz.cz (společně s potvrzení z ÚP nebo rodným listem dítěte). V případě, že potvrzení nedoložíte, budete na místě požádání o úhradu standardního poplatku dle cen registrací na místě.REGISTRACE BUDE OTEVŘENA NA MÍSTĚ: (pavilon E, přízemí)
Neděle 8.5.. od 08,00 do 20,00 hod
Pondělí 9.5.. od 7,30 do 18,00 hod
Úterý 10.5.. od 7,30 do 18,00 hod

Tištěný Program
Upozorňujeme účastníky sjezdu, že nebudou mít automaticky k dispozici TIŠTĚNÝ PROGRAM SJEZDU, pdf je možné si stáhnout z webu cca měsíc před akcí, případně si vytisknout jen "Můj osobní program" či si stáhnout aplikaci do mobilních zařízení. V případě zájmu o tištěný program je možné si jej přiobjednat při registraci na sjezd (za 50,- Kč).

Bezplatné vystavovatelské registrace opravňují ke vstupu do všech prostor sjezdu, u částečných vystavovatelských registrací pouze do pavilonu A1 + poukázka na oběd

Snížený registrační poplatek platný pro on-line registraci je nutné uhradit nejpozději do 30. dubna 2022. Ti, kteří se registrují předem (on-line) a nestihnou platbu provést, jsou povinni uhradit zvýšený registrační poplatek na místě.

Platby za registrační poplatek posílejte na účet ČKS až po obdržení e-mailového potvrzení registrace, kde budou uvedeny i všechny platební instrukce. Jako variabilní symbol uvádějte vaše registrační číslo.

V případě, že budete požadovat o zaplacení reg. poplatku (vstupenky na Večeři 9.5., programu) potvrzení (daňový doklad), je nutné o něj zažádat buď přímo při registraci nebo nejpozději v měsíci, kdy byla platba poukázána. Na pozdější žádosti nebude možné brát zřetel.

V případě, že budete požadovat vystavení faktury PŘED ÚHRADOU, je nutné o vystavení faktury požádat e-mailem (cks@kardio-cz.cz).

UHRAZENÝ REGISTRAČNÍ POPLATEK JE MOŽNÉ VRÁTIT NEJPOZDĚJI DO 30. DUBNA 2022 PO ODEČTĚNÍ 25% STORNO POPLATKU.

Pro skupinovou registraci (2 a více osob) platí stejné zásady jako pro individuální. Provádí se taktéž přes on-line systém - "Můj účet" zadavatele skupinové registrace.
Primárně se registruje nejdříve jednotlivec (firma) a poté ve své sjezdové nabídce zvolí "skupinovou registraci".

 

Pro virtuální část kongresu (2. - 6. a 11. - 13. května), která bude předcházet a navazovat na prezenční, bude nutné mít kód, který obdržíte při registraci.