Informace k registraci

Všechny formy registrace jsou přijímány pouze prostřednictvím webových stránek ČKS přes on-line registrační systém. Registrační systém je spuštěn dne 1. 11. 2018,  k dispozici budou všechny formy přihlášek (pasivní – individuální, skupinová, firemní), pro přihlášení používejte přístupové jméno a heslo, které jste zvolili při dřívější registraci, např. na Výroční sjezd ČKS. Nově registrovaní použijí ikonu „nový uživatel“. Pokud si své přihlašovací údaje nepamatujete, kontaktujte e-mailem organizační sekretariát, rádi Vám pomůžeme.

Pasivní registrace předem bude ukončena 12. ledna 2019

Registrační poplatek:

       Registrace předem (poplatek uhrazen do 12. ledna 2019) Registrace na místě
Účastník    450,- Kč 600,- Kč
Host, čestný člen ČKS zdarma zdarma
Vystavovatel 450,- Kč 600,- Kč

 Poplatek prosím uhraďte až po potvrzení o registraci, které Vám dojde na e-mailovou adresu, kde budou uvedeny veškeré platební instrukce.

Již jednou uhrazený poplatek je možné vrátit event. zpět pouze v měsíci, kdy byl uhrazen, a to nejpozději do 12. ledna 2019.

Pro účastníky je zajištěn 18. ledna 2x coffee break a 19. ledna 1x coffee break a oběd po skončení programu.

Vstupenky na Společenský večer si můžete objednat při on-line registraci. Společenský večer se bude konat od 20,00 hodin v sále Codex+Scriptum hotelu Clarion.

 

Certifikáty

Certifikáty ČLK budou vydávány při registraci. Počet kreditů přidělených ČLK pro tuto akci je 10. Nelékařským profesím bude vydáváno pouze potvrzení o účasti z důvodu absence kreditního systému.