Úvodní slovo

 Vážení kolegové,     

    dovoluji si vás pozvat na již 3. sjezd České asociace ambulantních kardiologů (ČAAMK), který se koná ve dnech 18. a 19. ledna 2019 v Olomouci, v hotelu Clarion.

   Naší snahou je, v relativně krátkém čase našeho sjezdu, předložit nejdůležitější aktuální informace z různých podoborů kardiologie. Vybraná témata jsou zásadní pro naši každodenní praxi.

  Základní tematické okruhy jsou: synkopy a jejich řešení; těhotenství a kardiologie; arytmologie; revaskularizace a 3. pokračování poruch metabolismu lipidů.

  Sdělení budou přednášena předními českými odborníky ve vyzvaných přednáškách, doplněna sympozii farmaceutických firem a neomezeným počtem kuloárních diskuzí s malým překvapením.

   Registrace probíhá přes on-line systém ČKS, web akce je spuštěn od 1. listopadu, registrační poplatek činí 450,- Kč.

   Dále je nutné si rezervovat ubytování, případně jízdenku na výhodné cestování vlakem (hotel je přímo proti olomouckému nádraží).

   Opět se těším na setkání v Olomouci a věřím, že i 3. sjezd ČAAMK přinese nové informace, nové poznatky a nová setkání.

 

skalicka_hana.jpg

MUDr. Hana Skalická, CSc., FESC
Předsedkyně České asociace ambulantních kardiologů