Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

   doba covidová nás všechny přikovala k počítačům a naučila žít část našich životů ve virtuálním prostředí. Virtuálními se staly i akce České kardiologické společnosti. Při stručném ohlédnutí však můžeme říct, že jsme nesložili ruce do klína a na činnost naší společnosti jsme nerezignovali. Snažíme se udržet vysoký standard všech našich akcí. Svědčí o tom více než 80 hodin vysílání našeho XXVIII. Sjezdu, úspěšné České kardiologické dny, či kongres České asociace akutní kardiologie.

   Již nyní přemýšlíme, jak bude naše činnost vypadat v roce 2021. Bohužel není jisté, jaká bude epidemilogická situace k květnu, a proto jsme se na schůzi výboru 19. ledna po řadě úvah rozhodli, že sjezd bude opět virtuální. Program tedy opět plánujeme rozprostřít do dvou vysílacích týdnů a vše nabídneme po skončení ještě ze záznamu (ke shlédnutí na portálu ČKS).

  Rádi bychom, aby příští kongres nerezignoval na vědecký charakter našeho setkání, proto se budeme těšit na vědecká sdělení, která budou prezentována ve vybraných sekcích a v podobě elektronických posterů.

Videopozvánka

   Výzvy stojící před ČKS budou do budoucna daleko větší než dosud. Konání kongresu je jen malou potíží ve srovnání s nepochybným nárůstem incidence kardiovaskulárních chorob v příštích letech. Příčinou bude nejen omezení pohybu a tím i fyzické aktivity během nouzového stavu. Na zvýšeném výskytu se jistě bude podílet i pokles socioekonomické úrovně, zanedbávání prevence a léčby. Současně pozorovaný pokles akutních koronárních příhod dává tušit, že řada nemocných s infarkty do kardiovaskulárních center prostě nedoputovala. Tito pacienti se nepochybně budou vracet, ať už s recidivou koronárních příhod nebo s oddálenými komplikacemi těch překonaných. Proto budeme muset zmobilizovat naše úsilí jak v oblasti prevence primární, tak sekundární.

   Dovolte mi, abych předem poděkoval Vám všem, kteří se podílíte na přípravě programu kongresu i těm, kteří se ho účastníte.

 

Za výbor ČKS

Linhart_resize.jpg

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc, FESC. FCMA
předseda České kardiologické společnosti
předseda programového výboru

Taborsky_resize.jpg

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, MBA
předseda organizačního výboru