Informace k pasivní účasti

Registrace k pasivní účasti je možná předem (do 25. dubna 2020) pouze on-line (přes účet v systému) nebo na místě za vyšší poplatek

 

REGISTRAČNÍ POPLATKY

  

 

  
  

zaplaceno do 30.4.2020

  
  

zaplaceno na místě (v hotovosti nebo kartou)

  

Členové ČKS

1.500,- Kč

2.000,- Kč

Členové ČKS do 30 let

600,- Kč

800,- Kč

Nečlenové ČKS

2.500,- Kč

3.000,- Kč

Nelékařští zdr.pracovníci - členové ČKS

600,- Kč

1.000,- Kč

Nelékařští zdr.pracovníci

1.100,- Kč

1.500,- Kč

Jednodenní účast

800,- Kč

900,- Kč

Čestní členové ČKS, důchodci, studenti (pregraduální studium), hosté, členové ČKS na mateřské/rodičovské dovolené

zdarma

zdarma

Předsedající, první autoři vyzvaných sdělení v blocích PS, odborných společností

zdarma

zdarma

Tisk

200,- Kč

300,- Kč

Vystavovatelé (dle velikosti stánku)

zdarma/2.500,-   Kč

zdarma/3.000,- Kč

Vystavovatelé - částečná registrace (vstup pouze do pav. A1)

500,- Kč

500,- Kč

Registrační poplatek zahrnuje vstup na odborná jednání, kongresovou tašku, dvě poukázky na obědy (18. a 19. května), kávové přestávky (dopolední, odpolední) 18. a 19. května a bezplatný vstup na Slavnostní zahájení sjezdu s uvítacím koktejlem 17.května. Obědy budou vydávány v pondělí a v úterý mezi 12,40 - 13,30 hod, dopolední coffee breaky od 10,40 - 11,10 hod a odpolední od 14,30 do 15,00 hod. Obědy i coffee breaky budou vydávány v jídelnách v přízemí pav. E a v A2.

Účastníci sjezdu na mateřské nebo rodičovské dovolené mají REGISTRACI ZDARMA. Na registraci musí předložit na vyzvání kopii rodného listu dítěte.  REGISTRACE BUDE OTEVŘENA NA MÍSTĚ: (pavilon E, II. patro)
Neděle 17.5.. od 10,00 do 20,00 hod
Pondělí 18.5.. od 7,30 do 18,00 hod
Úterý 19.5.. od 7,30 do 18,00 hod
Středa 20.5. od 8,00 do 12,00 hod

Tištěný Program
Upozorňujeme účastníky sjezdu, že nebudou mít automaticky k dispozici TIŠTĚNÝ PROGRAM SJEZDU, pdf je možné si stáhnout z webu cca měsíc před akcí, případně si vytisknout jen "Můj osobní program" či si stáhnout aplikaci do mobilních zařízení. V případě zájmu o tištěný program je možné si jej přiobjednat při registraci na sjezd (za 50,- Kč).

Bezplatné vystavovatelské registrace opravňují pouze ke vstupu do pavilonu A1 a na odborná jednání, u částečných vystavovatelských registrací pouze do pavilonu A1 + poukázka na oběd

Snížený registrační poplatek platný pro on-line registraci je nutné uhradit nejpozději do 30. dubna 2020. Ti, kteří se registrují předem (on-line) a nestihnou platbu provést, jsou povinni uhradit zvýšený registrační poplatek na místě.

Platby za registrační poplatek posílejte na účet ČKS až po obdržení e-mailového potvrzení registrace, kde budou uvedeny i všechny platební instrukce. Jako variabilní symbol uvádějte vaše registrační číslo.

V případě, že budete požadovat o zaplacení reg. poplatku (vstupenky na Spol. večer, programu) potvrzení (daňový doklad), je nutné o něj zažádat buď přímo při registraci nebo nejpozději v měsíci, kdy byla platba poukázána. Na pozdější žádosti nebude možné brát zřetel.

V případě, že budete požadovat vystavení faktury PŘED ÚHRADOU, je nutné o vystavení faktury požádat e-mailem (cks@kardio-cz.cz).

UHRAZENÝ REGISTRAČNÍ POPLATEK JE MOŽNÉ VRÁTIT NEJPOZDĚJI DO 30. DUBNA 2020 PO ODEČTĚNÍ 25% STORNO POPLATKU.

Pro skupinovou registraci (2 a více osob) platí stejné zásady jako pro individuální. Provádí se taktéž přes on-line systém - "Můj účet" zadavatele skupinové registrace.
Primárně se registruje nejdříve jednotlivec (firma) a poté ve své sjezdové nabídce zvolí "skupinovou registraci".

Při zadávání jednotlivých členů skupinové registrace je požadováno příjmení, jméno, dále typ registrace a požadavek na vystavení certifikátu. Po ukončení zadávání dojde zadavateli e-mailové potvrzení s potvrzením všech registrací včetně uvedení subregistračních čísel jednotlivých skupinově registrovaných. Při úhradě registračního poplatku je tedy možné buď poukázat celou platbu za skupinu pod hlavním registrační číslem (var.symbol) nebo mohou jednotliví skupinově registrovaní platit pouze za sebe s uvedením svého subregistračního čísla. Pokud bude uhrazena částka pod hlavním reg.číslem, která nebude odpovídat celkové částce za registraci, nebude připsána ke skupině. Pokud hradíte za část skupinově registrovaných, vždy informujte organizační sekretariát, za které členy je úhrada provedena.