Informace k aktivní účasti

S ohledem na nový formát kongresu budou prezentovány v rámci živého vysílání POUZE vyzvané bloky asociací /PS a odborných společností + firemní sympozia.
Všichni přednášející a předsedající budou informováni o čase a místě, kam se mají dostavit (vysílat se bude z pražského studia) nejpozději do konce července. 

Ti, kteří zadali abstrakt pro volné ústní či posterové sdělení (lékaři, sesterské sekce, technici), byli informováni o tom, že jejich sdělení v rámci virtuální kongresu nebude zařazeno, ale na webu sjezdu budou k dispozici abstrakta těchto sdělení, což nahradí jejich fyzickou prezentaci.