Úvodní slovo

S ohledem na nařízení Ministerstva zdravotnictví se zakazují akce s účastí přesahující 30 osob. Výroční sjezd ČKS je přesunut na náhradní termín 13-16. září 2020.

Další aktuální informace, upřesňující event. další odklad, budou doplňovány průběžně.

Děkujeme za pochopení. 

Ludmila Klímová
Vedoucí sekretariátu
Česká kardiologická společnost, z.s.


 

Milé dámy, vážení pánové, vážení členové České kardiologické společnosti, vážení hosté,

rádi bychom Vás pozvali na XXVIII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti s mezinárodní účastí, který se bude konat ve dnech 13. - 16. září 2020 opět v prostorách brněnského výstaviště. Odborná část sjezdu bude tradičně složena převážně z bloků navržených asociacemi a pracovními skupinami naší společnosti. Nezanedbatelnou část však budou tvořit bloky s vědeckými sděleními účastníků, pro jejich zaslání je tradičně nastavena uzávěrka na 10. leden 2020. Jako vždy se v našem programu objeví i sekce sestavené spřátelenými odbornými společnostmi, které se podílejí na péči o nemocné s kardiovaskulárními chorobami.

V programu by se mělo objevit více interaktivních sekcí, neboť velice stojíme o větší zapojení všech účastníků. Neopomene zařadit bloky určené především pro mladé kardiology v předatestační přípravě. Výrazně bohatší by měla být i účast zahraničních hostí.

Je samozřejmé, že v průběhu sjezdu není možno fyzicky zvládnout navštívit všechna zajímavá sdělení a bloky. Proto pro Vás již tradičně připravujeme přístup k prezentacím, které se svolením autorů najdete na webových stránkách ČKS v sekci Kardio365. Chystáme i bohatší mediální pokrytí celého sjezdu a budeme rádi, pokud nám v této aktivitě pomůžete a poskytnete zpětnou vazbu, jak ji vnímáte.

I příští rok se náš sjezd bude snažit o maximální využití elektronických médií včetně inovovaného elektronického programu. Pro ty z Vás, kteří nejsou s tímto trendem srozuměni, bude stále v limitovaném množství zachován program tištěný. Byli bychom však rádi, aby i s ohledem na ekonomickou a ekologickou zátěž využití elektronických médií převládlo.

Jako tradičně bude celý sjezd rámován dalšími aktivitami, mezi něž již neodmyslitelně patří kardio běh Jiřího Tomana, pro příští rok i s novými kategoriemi.

Předem děkujeme všem, kteří se aktivně zapojí do přípravy sjezdu a pevně věříme, že Vás jeho program zaujme a těšíme se na setkání s Vámi v Brně.

Linhart_resize.jpg

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc, FESC. FCMA
předseda České kardiologické společnosti
předseda programového výboru

Taborsky_resize.jpg

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, MBA
předseda organizačního výboru