Úvodní slovo

Milé dámy, vážení pánové, vážení členové České kardiologické společnosti, vážení hosté,

rádi bychom Vás pozvali na XXVIII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti s mezinárodní účastí, který se bude konat ve dnech 17. - 20. května 2020 opět v prostorách brněnského výstaviště. Odborná část sjezdu bude tradičně složena převážně z bloků navržených asociacemi a pracovními skupinami naší společnosti. Nezanedbatelnou část však budou tvořit bloky s vědeckými sděleními účastníků, pro jejich zaslání je tradičně nastavena uzávěrka na 10. leden 2020. Jako vždy se v našem programu objeví i sekce sestavené spřátelenými odbornými společnostmi, které se podílejí na péči o nemocné s kardiovaskulárními chorobami.

V programu by se mělo objevit více interaktivních sekcí, neboť velice stojíme o větší zapojení všech účastníků. Neopomene zařadit bloky určené především pro mladé kardiology v předatestační přípravě. Výrazně bohatší by měla být i účast zahraničních hostí.

Je samozřejmé, že v průběhu sjezdu není možno fyzicky zvládnout navštívit všechna zajímavá sdělení a bloky. Proto pro Vás již tradičně připravujeme přístup k prezentacím, které se svolením autorů najdete na webových stránkách ČKS v sekci Kardio365. Chystáme i bohatší mediální pokrytí celého sjezdu a budeme rádi, pokud nám v této aktivitě pomůžete a poskytnete zpětnou vazbu, jak ji vnímáte.

I příští rok se náš sjezd bude snažit o maximální využití elektronických médií včetně inovovaného elektronického programu. Pro ty z Vás, kteří nejsou s tímto trendem srozuměni, bude stále v limitovaném množství zachován program tištěný. Byli bychom však rádi, aby i s ohledem na ekonomickou a ekologickou zátěž využití elektronických médií převládlo.

Jako tradičně bude celý sjezd rámován dalšími aktivitami, mezi něž již neodmyslitelně patří kardio běh Jiřího Tomana, pro příští rok i s novými kategoriemi.

Předem děkujeme všem, kteří se aktivně zapojí do přípravy sjezdu a pevně věříme, že Vás jeho program zaujme a těšíme se na setkání s Vámi v Brně.

Linhart_resize.jpg

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc, FESC. FCMA
předseda České kardiologické společnosti
předseda programového výboru

Taborsky_resize.jpg

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, MBA
předseda organizačního výboru