Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

je pro nás potěšením pozvat vás jménem Organizačního a programového výboru k účasti na XXVII. workshopu České asociace intervenční kardiologie, který se bude konat ve dnech 5. - 7. dubna 2017 v Kongresovém centru IKEM, Praha.

Chceme pokračovat v tradici přednášek, živých i předtočených přenosů s interaktivní diskuzí k aktuálním tématům intervenční kardiologie současnosti, a to s důrazem na praktické aspekty jak koronárních tak i strukturálních kardiologických intervenčních výkonů. Dlouholetou součástí našich workshopů je sesterská sekce, nově plánujeme zařadit sekci pro mladé (nejen intervenční) kardiology. Tradiční součástí programu bude Společenský večer.

Těšíme se na opětovné setkání s vámi a doufáme, že i díky Vaší účasti bude XXVII. workshop intervenční kardiologie úspěšný.

 MUDr. Michael Želízko                                                 Doc. MUDr. Martin Mates, CSc.
Předseda organizačního výboru                                       Předseda asociace