PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

TAMPONÁDA PERIKARDU - NEOBVYKLÁ KOMPLIKACE AKUTNÍ PANKREATITIDY
Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 571

Přenosilová P.1, Štěrbáková G.1, Duršpek J.2, Sirotek O.2

1 I. interní klinika, FN Plzeň, Plzeň, 2 Kardiologická klinika, FN Plzeň, Plzeň


Úvod: V kazuistice je prezentován případ mladého muže s tamponádou perikardu při akutní pankreatitidě. Na rozdíl od pleurálních výpotků a ascitu se jedná se o raritní komplikaci akutní pankreatitidy. 

Kazuistika: 36letý nemocný byl přijat pro recidivu hemoragicko-nekrotizující pankreatitidy, dle CT s rozsáhlým infiltrátem od jaterního hilu až do pánve. Během hospitalizace i přes maximální konzervativní léčbu docházelo k opakovaným exacerbacím pankreatitidy s četnými infekčními komplikacemi. Opakovaně byly prováděny intervence na žlučových cestách pro obstrukci zánětlivým infiltrátem v podjaterní krajině, zároveň s průkazem hepatikocholedocholitiázy a stenózy dc. choledochus s řešením v podobě transparietální drenáže žlučových cest. I přes zlepšující se stav byl průběh komplikován opětovným rozvojem febrilií a bolestivostí v epigastriu, na CT nově s nálezem perikardiálního výpotku, dle TTE bez zn. tamponády. S odstupem 4 dnů s rozvojem HD nestability a progresí bolestí v epigastriu při echokardiograficky prokázané tamponádě. Urgentní perikardiocentéza 700ml hemoragického zánětlivého transudátu vedla ke stabilizaci stavu. Jako příčina zvažována probíhající akutní nekrotizující pankreatitida. Při rezoluci intraabdom. inflamace již bez recidivy perikardiálního výpotku.

Závěr: Existuje několik teorií vzniku perikardiálního výpotku u akutní pankreatitidy. Chemické dráždění viscerálního a parietálního perikardu pankreatickými enzymy může vyvolat zánětlivou reakci s odpovídajícím zánětlivým charakterem perikard. výpotku. Perikardiální výpotek zpravidla zmizí po klinickém zotavení a není vyžadována žádná zvláštní léčba s výjimkou perikard. výpotku způsobeného pankreatickou píštělí. Z dostupných informací lze zároveň říci, že perikardiální výpotek nesouvisí se závažností akutní pankreatitidy.
vygenerováno: 12.08.2020 (03:34)