VIEW AN ABSTRACT

OBJEMNÉ ANEURYSMA ASCENDENTNÍ AORTY KOMPRIMUJÍCÍ PRAVOU PULMONÁLNÍ ARTERII – NETYPICKÁ PŘÍČINA KAŠLE A DUŠNOSTI
Topic: Pulmonary hypertension
Type: Poster - doctors , Number in the programme: 568

Kozel M.1, Ionita O.1, Petr R.1, Ulman J.1, Kolesár M.2, Pašková E.1, Línková H.1

1 III. interní-kardiologická klinika, FNKV, Praha, 2 Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha


Úvod: Pseudoaneurysma hrudní aorty je vzácnou komplikací po kardiochirurgických operacích s incidencí pod 0,5%. 

Klinický případ: 52 letá hypertonička po náhradě aortální chlopně mechanickou protézou pro významnou aortální stenosu na bikuspidální chlopni a po náhradě ascendentní aorty v r. 2011, s normálním koronarografickým nálezem v r. 2011, byla hospitalizována v květnu 2017 pro měsíc trvající dráždivý kašel, intermitentní bolesti na hrudi a dušnost při minimální námaze. Ve fyzikálním nálezu dominoval systolický šelest s maximem nad trikuspidální chlopní a klik mechanické chlopně. V laboratorních testech bylo INR v terapeutickém rozmezí, jinak bez patologického nálezu. Na EKG byly známky chronického cor pulmonale. Na CT vyšetření bylo patrno pseudoaneurysma ascendentní aorty se začátkem na dorzální straně proximální anastomosy, které utlačovalo distální část protézy ascendentní aorty a distální část pulmonálního trunku. Echokardiografické vyšetření prokázalo dobrou funkci levé komory s obrazem D-shape, dobrou funkci náhrady aortální chlopně se supravalvulární aortální stenosou (Vmax 3,27 m/s, PG max/mean 42/19 mmHg), dysfunkci a lehkou dilataci pravé komory, těžkou trikuspidální regurgitaci a plicní hypertenzi (PGTRmax, 91mmHg) bez zkratu mezi aortou a plicnicí. Byla indikována resekce pseudoaneurysmatu a náhrada ascendentní aorty, rekoronarografie nebyla indikována. Pacientka byla operována 9. května 2017 bez komplikací. Krátce po operaci nastala elektromechanická disociace, byla zahájena kardiopulmonální resuscitace, která byla neúspěšná.

Diskuze: Pseudoaneurysma ascendentní aorty má vysokou mortalitu, která se v odborné literatuře odhaduje na 29-46 %. 

Závěr: Každá dušnost u pacienta po kardiochirurgické operaci by měla být důkladně vyšetřena. Echokardiografie a následné CT vyšetření mohou odhalit pseudoaneurysma aorty. 
generated: 26.09.2020 (16:32)