PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

VAZOSPASTICKÁ ANGINA PECTORIS JAKO VZÁCNY PROJEV AKUTNÍ MYOKARDITIDY. KAZUISTIKA.
Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 564

Stříteská S.1, Surovčík R.2

1 kardiologie, Kardiologie na Bulovce s.r.o., Praha 8, 2 kardiologie, Kardiologie na Bulovce s.r.o., Praha


Myokarditida je zánět srdečního svalu, jehož nejčastějším původcem je virová infekce. Klinický obraz zahrnuje velmi široké spektrum projevů. Popisujeme vzácný případ, kdy myokarditida vedla k opakovaným koronárním vazospasmům s ST elevacemi na EKG a ke komorové tachykardií s následnou fibrilaci komor.
Dvaapadesátiletá žena, kuřačka, dosud bez interních onemocnění, byla přijata pro nespecifické bolesti na hrudi, EKG vnormě, objektivně bez patologického nálezu, klinicky bez známek infekčního onemocnění, avšak laboratorně elevace Troponinu (hs-TnT 157ug/l, norma do 14ug/l) a mírně elevované zánětlivé parametry. K vyloučení koronární stenózy jsme provedli SKG s normálním nálezem na věnčitých tepnách (obr.1). V průběhu hospitalizace bez recidivy bolesti, postupně pokles jak zánětlivých parametrů, tak Troponinu. ECHO s normálním nálezem. Diagnózu suspektní myokarditidy potvrdila magnetická rezonance, která prokázala okrsek myokarditidy inferolaterální stěny levé komory (obr.2). Pacientku jsme po pěti dnech dimitovali do domácí péče. Za několik dní byla přivezena pro recidivující bolesti na hrudi. Na EKG při bolesti zachyceny ST elevace (obr.3), s přechodem do komorové tachykardie a degradací do fibrilace komor. Následná KPR s defibrilací úspěšně obnovila srdeční akci a sinusový rytmus. Nasadili jsme verapamil. V prvních dvou dnech hospitalizace se opakovali vazospasmy s dynamickými STE, klinicky již němé. Po několika dávkách verapamilu došlo k úplnému ústupu vazospasmů. ICD nebylo indikováno.
Naše sdělení popisuje vzácny případ vazospastické anginy způsobené myokarditidou. V literatuře se uvádí pouze ojedinělé obdobné případy, v jedné práci prokázali souvislost s parvovirovou (PVB19) myokarditidou.  
vygenerováno: 13.08.2020 (01:45)