Úvodní slovo

Milé dámy, vážení pánové, vážení členové České kardiologické společnosti, vážení hosté,

   rádi bychom Vás pozvali na XXVII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti s mezinárodní účastí, který se bude konat ve dnech 12. - 15. května 2019, jako tradičně v Brně. Odborná část sjezdu bude velmi intenzivní a program bude složený převážně z edukačních bloků navržených asociacemi a pracovními skupinami naší společnosti a vědeckými sděleními účastníků.

   V programu by se mělo objevit mnoho interaktivních sekcí, debat pro a proti a osvědčené edukační bloky, včetně bohatých sekcí určených především pro mladé kardiologii v předatestační přípravě. Výrazně bohatší by měla být i účast zahraničních hostí. Nosnými tématy sjezdu budou kardiomyopatie a vzácná onemocnění v kardiologii, stratifikace rizika náhlé srdeční smrti a téma současnosti i budoucnosti nekoronárních intervencí. 

  Je samozřejmé, že v průběhu sjezdu není možno fyzicky zvládnout všechna zajímavá sdělení a bloky. Proto jsme pro vás stejně, jako v loňském roce připravíme přístup k prezentacím se svolením autorů na webových stránkách ČKS. Kdykoliv se pak k nim budete moci vrátit. I příští rok se náš sjezd bude snažit o maximální integraci elektronických médií včetně elektronického programu. Pro ty z Vás, kteří nejsou s tímto trendem srozuměni, bude stále v limitovaném množství zachován program tištěný. Byli bychom však rádi, aby i s ohledem na ekonomickou a ekologickou zátěž využití elektronických médií převládlo.

  Sjezd bude rovněž prezentací dialogu ČKS s Ministerstvem zdravotnictví, plátci zdravotní péče, dalšími odbornými společnostmi a poprvé bude výrazně akcentována digitální podoba edukačních programů

 Pevně věříme, že Vás program našeho sjezdu zaujme a těšíme se na setkání s Vámi v Brně

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc
předseda organizačního výboru

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, MBA

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, MBA
předseda České kardiologické společnosti

prof_Linhart

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc, FESC. FCMA
předseda programového výboru

Místo konání

12.‒ 15. května 2019

Areál Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
pavilony A a E

foto_vystaviste.jpg


Pavilon A

Pavilon E

Parkování

Volný vjezd do areálu výstaviště
(kartu je možné objednat a uhradit předem - bude zaslána poštou nebo zakoupit na místě v registraci)

Zadání abstrakta + info k aktivní účasti

Abstrakta lze vložit pouze přes on-line registrační systém - Váš účet,
do 10. ledna 2019

Členy ČKS prosíme o zadání abstrakta  přes jejich členský účet, ostatní přes účet, který si v minulosti vytvořili, ti, kteří vstupují poprvé, zvolí "Nový účet - jednotlivec". 

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte sekretariát ČKS (tel 543 213 825, e-mail: cks@kardio-cz.cz).

Abstrakta

Při zadávání abstrakt dbejte instrukcí ve formuláři, u standardního abstrakta vyplňte tematický okruh a typ sdělení (ústní, poster) , případně zda hlásíte abstrakt do Soutěže mladých kardiologů.

Přihlášky do sekce To nejlepší z české kardiologie je možné zadat přes krátký formulář u zadávání abstrakta. Od roku 2016 je nutností vložit i pdf článku, který je do soutěže hlášen.

Soutěž mladých kardiologů 

je určena pro lékaře do 35 let. Tři vítězné práce budou vyhlášeny na Gala večeru ČKS a odměnou bude sponzorovaná účast (včetně cesty a ubytování) na ESC kongresu v Paříži 2019. 

To nejlepší z české kardiologie

Tato sekce prezentuje každoročně na výročním sjezdu ČKS nejlepší původní vědecké práce členů ČKS, vzniklé na pracovičtích v ČR a publikované v předchozím kalendářním roce v mezinárodních časopisech s impakt faktorem >2,0. Citace všech přihlášených prací (pokud splňují níže uvedené podmínky) jsou zveřejněny v programu sjezdu a několik nejlepších (podle hodnoty IF) pak prezentováno ve speciální sekci během sjezdu. Tři nejlepší jsou rovněž oceněny výborem ČKS. I práce, které nejsou vybrány k ústní prezentaci samozřejmě patří mezi to nejlepší, co česká kardiologie na poli výzkumu vyprodukovala.

Podmínky pro přihlášení práce:

Hodnotící komise vybere tři nejlepší práce, jejichž autoři budou vyhlášeni při Gala večeru ČKS a odměněni finančním obnosem (1. místo - 50 tis. Kč, 2. místo - 30 tis., 3. místo - 10 tis. Kč)


Další informace pro aktivní účastníky

Na základě recenzního řízení, které bude probíhat od 12. 1. 2019 do 20.1. 2019, budou vybrána ústní a posterová sdělení (lékařská, sesterská a technická). Informace o zařazení, případně odmítnutí, abstrakta bude autorovi zaslána e-mailem do poloviny března 2019. 

V témže čase dostanou potvrzení o zařazení sdělení i autoři vyzvaných přednášek v blocích pracovních skupin /odborných společností či firemních sympozií.

Ústní sdělení (lékařské, sesterské, technické)

jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina
audiovizuální technika: počítačová projekce

Prezentace bude možné zaslat (nahrát) předem přes webové rozhrzaní, event. je možné je odevzdat přímo na sjezdu nejpozději 2 hodiny před začátkem bloku, kde je přednáška zařazena, ve "slide-room" (buď v pavilonu A nebo v pavilonu E, není podstatné, ve kterém sále je prezentace zařazena, slide-rooms jsou propojeny).

U videosouborů je nutnost dodat prezentaci 24 hodin předem (u nedělních přednášek pak zaslat předem nebo odevzdat v registraci sjezdu v sobotu 11. 5.2019).
Při nedodržení dodání v uvedeném časovém předstihu si pořadatelé vyhrazují právo z technických důvodů prezentaci nepřijmout.

Součástí odevzdané prezentace MUSÍ být u všech akcí pořádaných Českou kardiologickou společností i slide s deklarací konfliktu zájmů. Vzorový slide si můžete stáhnout na webu ČKS 

Na počítačích je standardně nainstalován Microsoft Office s programy Power Point a Word.
Obrazové soubory ve formátu: .jpg, .gif, .bmp.
Videosoubory ve formátu: .avi, .mpeg. Prezentace ve formátu .ppt, .pptx, .pps.
Media, která se mohou přehrávat:  DVD, USB Flashdisk
Promítací zařízení: dataprojektor pro PC

Posterová sdělení (lékařská a technická)

budou rozdělena do 2 sekcí - pondělí a úterý  

Z přijatých posterů vybere programový výbor 1 vítězný (dle hodnocení v recenzním řízení), kterýbude slavnostně vyhlášen v úterý 14.5. na Gala večeru ČKS a odměněn.

Každý autor posteru bude mít vyhrazený panel o velikosti 86 x 156 cm (výška x šířka), na který špendlením připevní svůj poster.

Pro postery bude vyhrazen prostor v pavilonu E, I. patro  - posterový sál (lékařská + technická sekce)

Posterová sdělení (nelékařská)

Pro nelékařské postery je vyhrazen prostor u sálu Morava, každý poster bude mít svůj panel o velikosti 86 x 156 cm.

Abstrakta (krátné souhrny sdělení)

budou součástí odborného programu uveřejněného na webové stránce ČKS - Program - aktivní odkaz jednotlivých sdělení v programu. Abstrakta přednášek budou uveřejněna ve virtuální Knize abstrakt.

 

Tištěný Program
Upozorňujeme účastníky sjezdu, že nebudou mít automaticky k dispozici TIŠTĚNÝ PROGRAM SJEZDU, pdf je možné si stáhnout z webu cca měsíc před akcí, případně si vytisknout jen "Můj osobní program" či si stáhnout aplikaci do mobilních zařízení. V případě zájmu o tištěný program je možné si jej přiobjednat při registraci na sjezd (za 50,- Kč).