Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás jménem Organizačního a Programového výboru pozvali k účasti na XXVI. Workshopu České asociace Intervenční kardiologie, který se bude konat ve dnech 11.-13. dubna 2016 v Brně, v hotelu International.

Věříme, že Vás zaujme netradičně pojatý odborný program, který bude založen na živých a předtočených přenosech zajímavých intervenčních zákroků a bohaté interaktivní diskusi se členy panelu a účastníky workshopu včetně využití hlasovacího zařízení. Samozřejmou součástí workshopu bude také sesterská sekce.

Vedle setkání se zástupci všech českých center intervenční kardiologie, se můžete těšit i na aktivní účast významných zahraničních hostů. 

Odborná část bude tradičně doplněna i setkáním neformálním v rámci společenského večera, který se bude konat v úterý, 12. dubna 2016.

Těšíme se, že se nám společně podaří navázat na dobrou tradici workshopů předcházejících a že se na zajímavě pojaté formě především odborného programu, budete spolu s námi podílet.

Se srdečným pozdravem
MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC.
Doc. MUDr. J. Šťásek, Ph.D.