Program schéma

   ROTUNDA (pavilon A)  -  úterý 08.05.2018   

 8:30  Slovenská kardiologická společnostKontroverze v kardiológii - 2018
 9:30  Sympozium Novartis s.r.o.Sakubitril/valsartan - kdy, jak a komu u pacientů s HFrEF
 10:30  Přestávka
 11:00  Česká asociace ambulantních kardiologůBlok kazuistik
 12:30  Oběd
 13:00  Sympozium Boehringer Ingelheim spol. s r.o. Intervence u antikoagulovaných pacientů
 14:10  Přestávka
 14:15  VIP sekce: Blok plátců a zřizovatelů zdravotní a sociální péče
 14:45  Přestávka
 15:20  HOT LINES - intervencespolupráce: Česká asociace pro srdeční rytmus
 16:20  Přestávka
 16:30  VIP sekce: Blok plátců a zřizovatelů zdravotní a sociální péče
 17:30  Konec programu


   MORAVA (pavilon A3)  -  úterý 08.05.2018   

 9:00  Volná sdělení - akutní kardiologie
 9:30  Volná sdělení - intervenční kardiologie
 10:30  Přestávka
 11:00  PS Pediatrická kardiologieNové trendy a nové pohledy v dětské kardiologii
 12:30  Oběd
 13:00  Sympozium Herbacos Recordati, s.r.o.Třináctá komnata betablokátorů
 14:00  Přestávka
 14:10  Soutěž mladých kardiologů - I. část
 15:10  Přestávka
 15:20  Soutěž mladých kardiologů - II. část
 16:20  Přestávka
 16:30  Soutěž mladých kardiologů - III. část
 17:30  Konec programu


   PRAHA (pavilon E - I. patro)  -  úterý 08.05.2018   

 8:30  Česká asociace akutní kardiologieAntitrombotická a antikoagulační léčba
 9:30  Česká asociace ambulantních kardiologůKardiak a nekardiální operace - jak na to
 10:30  Přestávka
 11:00  Sympozium BAYER s. r. o.Rivaroxaban - nová data, registry a reálná klinická praxe
 12:30  Oběd
 13:00  Sympozium SERVIER s.r.o.Hasme, co nás pálí
 14:00  Přestávka
 14:10  PS Kardiovaskulární farmakoterapiePro a proti: Co hýbe farmakoterapií
 15:10  Přestávka
 15:20  Česká asociace srdečního selháníSrdeční selhání od A po Z
 16:50  Konec programu


   BRNO (pavilon E - I. patro)  -  úterý 08.05.2018   

 8:30  Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metodspolupráce: Radiologická společnost ČLS JEPMRI v diagnostice chlopenních a vrozených srdečních vad
 9:30  Sympozium Pfizer, spol. s r. o.Interaktivní sympozium: volba je na vás! Mezioborová panelová diskuze
 10:30  Přestávka
 11:00  Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metodspolupráce: Radiologická společnost ČLS JEP, Česká společnost nukleární medicínyMultimodalitní: Co mě štve na mé milované metodě?
 12:30  Oběd
 13:00  Sympozium Novartis s.r.o.O čem se v souvislosti se srdečním selháním často nehovoří?
 14:00  Přestávka
 14:10  Interdisciplinární sympózium : Hemodynamické podpory 2018
 15:10  Přestávka
 15:20  PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělostiVše o chlopenních protézách
 17:20  Konec programu


   HRADEC KRÁLOVÉ (pavilon E - I. patro)  -  úterý 08.05.2018   

 8:30  Česká internistická společnostPolymorbidní kardiak. Otazníky, omyly, jistoty a nejistoty interní praxe
 9:30  Česká asociace akutní kardiologieInteraktivní sekce s hlasováním
 10:30  Přestávka
 11:00  Česká společnost pro hypertenziNová doporučení diagnostiky a léčby hypertenze ČSH
 12:00  Přestávka
 13:00  Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metodspolupráce: Radiologická společnost ČLS JEP, Česká společnost nukleární medicínyCT vs. SPECT v neinvazivní diagnostice ICHS: máme vítěze ?
 14:00  Přestávka
 14:10  Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metodEchokardiografie v hematologii
 15:10  Přestávka
 15:20  Česká asociace intervenční kardiologieKoronární stent - návod k použití
 17:20  Konec programu


   PLZEŇ (pavilon E - II. patro)  -  úterý 08.05.2018   

 8:30  Česká asociace srdečního selháníSrdeční selhání - varia
 9:30  Česká asociace srdečního selháníEnd-stage srdeční selhání a paliativní péče
 10:30  Přestávka
 11:00  Sympozium Roche s.r.o., Diagnostics DivisionKontroverze a trendy v laboratorní diagnostice v kardiologiispolupráce: Česká internistická společnost
 12:30  Oběd
 13:00  Česká asociace intervenční kardiologieKvůli čemu nejčastěji voláte intervenčního kardiologa
 14:00  Přestávka
 14:10  Česká asociace preventivní kardiologieBiorytmy a spánek jako kardiovaskulární rizikové faktory
 15:10  Přestávka
 15:20  Sympozium ResMed CZ s.r.o.Spánková apnoe jako kardiovaskulární rizikový faktor
 16:20  Konec programu


   OLOMOUC (pavilon E - I. patro)  -  úterý 08.05.2018   

 8:30  Volná sdělení - sesterská sekce III.
 9:30  Volná sdělení - sesterská sekce IV.
 10:30  Přestávka
 11:00  PS Plicní cirkulacespolupráce: Česká asociace akutní kardiologieTromboembolická nemoc - od žilní trombózy po chronické komplikace plicní embolie
 12:30  Oběd
 13:00  Blok České společnosti pro trombózu a hemostázu
 14:00  Přestávka
 14:10  Česká diabetologická společnostMáme léčit pacienty s diabetem 2. typu inzulínem?
 15:10  Přestávka
 15:20  Volná sdělení - srdeční selhání I.
 16:20  Přestávka
 16:30  Volná sdělení - chlopenní vady
 17:30  ROČNÍ SETKÁNÍ INVESTIGATORŮ PROJEKTU SECURE V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY
 18:30  Konec programu


   OSTRAVA (pavilon E - II. patro)  -  úterý 08.05.2018   

 8:30  Interdisciplinární sympózium: Management významné karotické stenózy 2018 - Intervenční kardiologie x vaskulární chirurgie - kdo vítězí ?
 9:30  e-Health programs: Successful concept in an international contextpodpořeno grantem společnosti Herbacos Recordati
 10:30  Přestávka
 11:00  Implementace e-Health do běžné klinické praxe
 12:30  Oběd
 13:00  Sympozium Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o.10 let katetrizační léčby chlopenních vad v České republicespolupráce: Česká asociace intervenční kardiologie
 14:00  Přestávka
 14:10  PS Chorob myokardu a perikarduKardiomyopatie, co možná ani neexistují...
 15:10  Přestávka
 15:20  PS Chorob myokardu a perikarduHypertrofická kardiomyopatie - kam kráčíme?
 16:20  Přestávka
 16:30  Genetika v kardiologii – vybrané případy, řešení
 17:40  Konec programu


   POSTEROVÁ LÉKAŘSKÁ SEKCE (pavilon E - I. patro, foyer)  -  úterý 08.05.2018   

 8:00  Posterová sekce - II.
 18:00  Konec programu