Program schéma

   ROTUNDA (pavilon A)  -  pondělí 07.05.2018   

 8:30  Česká internistická společnostIntervenční léčba stabilní ICHS? Příběh pokračuje
 9:30  Women in CardiologyJoint session European Society of Cardiology and Czech Society of Cardiology
 10:30  Přestávka
 11:00  Sympozium AstraZeneca Czech Republic s.r.o.Akutní koronární syndrom v roce 2018
 12:30  Oběd
 13:00  Sympozium Boehringer Ingelheim spol. s r.o. Antikoagulace včera, dnes a zítra
 14:00  Přestávka
 14:10  Sympozium Pfizer, spol. s r. o.Antikoagulace bez kompromisů – jaké výzvy přináší klinická praxe?
 15:10  Přestávka
 15:20  PS Kardiovaskulární farmakoterapieHOT lines
 17:20  Přestávka
 17:30  Ing. arch. Eva Jiřičná: Kam kráčí moderní architektura třetího tisíciletí ?následuje slavnostní otevření výstavy fotografií E. Jiřičné v pavilonu A2
 18:00  Konec programu


   MORAVA (pavilon A3)  -  pondělí 07.05.2018   

 8:30  Volná sdělení - plicní hypertenze a chlopenní vady
 9:30  PS Plicní cirkulace6. světové sympozium o plicní hypertenzi – novinky v diagnostice a v léčbě
 10:30  Přestávka
 11:00  Česká diabetologická společnostNové pohledy na starý diabetes
 12:00  Přestávka
 13:00  Sympozium Medtronic Czechia s.r.o.Efektivní diagnostické přístupy
 14:00  Přestávka
 14:10  Česká asociace srdečního selháníspolupráce: PS Chorob myokardu a perikarduDilatační kardiomyopatie
 15:10  Přestávka
 15:20  Česká angiologická společnostKritický pohled na nová evropská doporučení pro léčbu periferních tepenných onemocnění
 16:20  Přestávka
 16:30  Volná sdělení - arytmologie IV.
 17:40  Konec programu


   PRAHA (pavilon E - I. patro)  -  pondělí 07.05.2018   

 8:30  PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělostiNová Doporučení pro diagnostiku a léčbu chlopenních vad 2017
 9:30  Česká asociace pro srdeční rytmusPRO A PROTI – JE ČAS NA ZMĚNU KLINICKÉ PRAXE?
 10:30  Přestávka
 11:00  Sympozium BAYER s. r. o.Prevence CMP/SE u rizikové populace pacientů s fibrilací síní
 12:30  Oběd
 13:00  Sympozium SERVIER s.r.o.Myslíme na Vás... Servier, Váš partner v kardiologii
 14:00  Přestávka
 14:10  Česká společnost pro aterosklerózuProblematika lipidů v prevenci kardiovaskulárních chorob
 15:10  Přestávka
 15:20  Česká asociace intervenční kardiologiePRO a PROTI: prevence CMP u nemocných s fibrilací síní a kryptogenní CMP
 16:20  Přestávka
 16:30  Česká asociace akutní kardiologiespolupráce: Česká asociace intervenční kardiologieNové STEMI guidelines
 17:30  Konec programu


   BRNO (pavilon E - I. patro)  -  pondělí 07.05.2018   

 8:30  Česká asociace preventivní kardiologieObezita jako podceňované kardiovaskulární riziko?
 9:30  Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metodspolupráce: Česká asociace ambulantních kardiologůKdy si nevystačím jen s echokardiografií ?
 10:30  Přestávka
 11:00  Sympozium Viatris CZ s.r.o."Potřebujeme fixní kombinace pro snížení KV rizika?"spolupráce: Česká společnost pro aterosklerózuspolupráce: Česká společnost pro hypertenzi
 12:00  Přestávka
 13:00  Sympozium MSD Czech Republic s.r.o.Co může přinést nový NOAK edoxaban...
 14:00  Přestávka
 14:10  Česká asociace pro srdeční rytmusKAZUISTICKÉ SYMPOZIUM – ŠIRŠÍ EFEKTY KATETRIZAČNÍ ABLACE
 15:10  Přestávka
 15:20  Sympozium Novartis s.r.o.Srdeční selhání - vše co potřebuji je EF. Opravdu?
 16:20  Přestávka
 16:30  Sympozium Pfizer, spol. s r. o.Interaktivní sympozium: NOACs v první volbě prevence CMP/SE u pacientů s FS – blízká realita či vzdálený cíl pro ČR?
 17:30  Konec programu


   HRADEC KRÁLOVÉ (pavilon E - I. patro)  -  pondělí 07.05.2018   

 8:30  Česká asociace intervenční kardiologieEKG v katetrizační laboratoři aneb: “Natočili mu EKG a co myslíte, měl ho tam?”
 9:30  Česká asociace intervenční kardiologiespolupráce: PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělostispolupráce: Česká společnost kardiovaskulární chirurgie ČLS JEPRozhodování indikační komise – TAVI vs. kardiochirurgická náhrada aortální chlopně. Implementace Guidelines 2017
 10:30  Přestávka
 11:00  Sympozium sanofi-aventis, s.r.o.Využíváme všechny možnosti pro dosažení cílových hodnot LDL-cholesterolu u našich pacientů?
 12:30  Oběd
 13:00  Sympozium AmgenEvoluce nebo revoluce v léčbě dyslipidemie?
 14:00  Přestávka
 14:10  Sympozium Teva Pharmaceuticals CR s.r.o.Současná úloha generických léčiv v klinické praxi – zaměřeno na kardiologii
 15:10  Přestávka
 15:20  Sympozium AstraZeneca Czech Republic s.r.o.Glifloziny v léčbě diabetu 2. typu
 16:20  Přestávka
 16:30  Česká asociace pro srdeční rytmusINTERAKTIVNÍ SEKCE - EKG KAZUSTIKIKY
 17:30  Konec programu


   PLZEŇ (pavilon E - II. patro)  -  pondělí 07.05.2018   

 8:30  To nejlepší z české kardiologie
 10:30  Přestávka
 11:00  PS Pediatrická kardiologiespolupráce: PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělostiAortální stenosa od prenatálního věku do dospělosti
 12:30  Oběd
 13:00  Česká asociace akutní kardiologieSpolečný blok České společnosti kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP a České asociace akutní kardiologie
 14:00  Přestávka
 14:10  Sympozium CARDION s.r.o.Potřebujeme antikoagulancia ke snížení rizika CMP?spolupráce: Česká asociace intervenční kardiologie
 15:10  Přestávka
 15:20  Vrozené srdeční vady - obvyklé i méně obvyklé indikace k (re)intervenci
 16:20  Přestávka
 16:30  PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělostiCo všechno lze přehlédnout na poli srdečních vad
 17:30  Konec programu


   OLOMOUC (pavilon E - I. patro)  -  pondělí 07.05.2018   

 8:30  Volná sdělení - sesterská sekce I.
 9:30  Volná sdělení - sesterská sekce II.
 10:30  Přestávka
 11:00  PS Kardiologických sester a spřízněných profesíSrdeční selhání
 12:30  Oběd
 13:00  PS Kardiologických sester a spřízněných profesíPrevence kardiovaskulárních onemocnění
 14:00  Přestávka
 14:10  PS KardioTechSvět KardioTech
 15:10  Přestávka
 15:20  Volná sdělení - technici I. - poruchy rytmu, kardiostimulace
 16:20  Přestávka
 16:30  Volná sdělení - technici II. - varia
 17:30  Konec programu


   OSTRAVA (pavilon E - II. patro)  -  pondělí 07.05.2018   

 8:30  Česká asociace akutní kardiologieKardiopulmonální resuscitace
 10:30  Přestávka
 11:00  Česká asociace pro srdeční rytmusJAK NA TO? – NOVÉ VÝZVY V ARYTMOLOGII
 12:30  Oběd
 13:00  Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metodspolupráce: PS Chorob myokardu a perikarduArytmogenní kardiomyopatie
 14:00  Přestávka
 14:10  Sympozium MSD Czech Republic s.r.o.Sympozium MSD 2v1
 15:10  Přestávka
 15:20  PS Kardio 35Jak přežít první noční službu na intenzivní péči
 16:20  Přestávka
 16:30  PS Chorob myokardu a perikarduOnemocnění perikardu
 17:30  Konec programu


   POSTEROVÁ LÉKAŘSKÁ SEKCE (pavilon E - I. patro, foyer)  -  pondělí 07.05.2018   

 8:00  Posterová sekce - I.
 18:00  Konec programu


   POSTEROVÁ NELÉKAŘSKÁ SEKCE (pavilon A3)  -  pondělí 07.05.2018   

 8:00  Posterová sekce - sesterská
 18:00  Konec programu