Úvodní slovo

Milé dámy, vážení pánové, vážení členové České kardiologické společnosti, vážení hosté,
rádi bychom Vás, jako tradičně přivítali na jubilejním XXVI. výročním sjezdu České kardiologické společnosti s mezinárodní účastí, který se koná ve dnech 6. - 9. května 2018. Letošní ročník bude mít velmi zajímavý program složený převážně z edukačních bloků navržených asociacemi a pracovními skupinami naší společnosti a vědeckými sděleními aktivních účastníků.

Budeme pokračovat jako v minulém roce s interaktivními sekcemi, debat pro a proti a ponecháme osvědčené edukační bloky, včetně edukativních sekcí určených především pro mladé kardiology v předatestační přípravě. Budemem se snažit zajistit i účast zahraničních hostí, včetně prezidenta Evropské kardiologické společnosti. Jedním z nosných témat sjezdu bude role kardiologa u nemocných s vysokým rizikem kardioembolizačních mozkových příhod a v jejich řešení.

Je samozřejmé, že v průběhu sjezdu není možno fyzicky zvládnout všechna zajímavá sdělení a bloky. Proto jsme pro vás stejně jako v předchozích letech připravili přístup k prezentacím se svolením autorů na webových stránkách ČKS. Kdykoliv se pak k nim budete moci vrátit. I letos se budeme snažit o maximální integraci elektronických médií včetně elektronického programu. Pro ty z Vás, kteří dávají přednost papírové verzi, bude stále v limitovaném množství zachován program tištěný. Byli bychom však rádi, aby i s ohledem na ekonomickou a ekologickou zátěž využití elektronických médií převládlo.

Pevně věříme, že Vás program našeho sjezdu zaujme a těšíme se na setkání s Vámi v Brně.

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc
předseda organizačního výboru

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, MBA

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, MBA
předseda České kardiologické společnosti

prof_Linhart

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc, FESC. FCMA
předseda programového výboru

n

Abstrakta lze vložit pouze přes on-line registrační systém - Váš účet,
do 10. ledna 2018

Členy ČKS prosíme o zadání abstrakta  přes jejich členský účet, ostatní přes účet, který si v minulosti vytvořili, ti, kteří vstupují poprvé, zvolí "Nový účet - jednotlivec". 

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte sekretariát ČKS (tel 543 213 825, e-mail: cks@kardio-cz.cz).

Abstrakta

Při zadávání abstrakt dbejte instrukcí ve formuláři, u standardního abstrakta vyplňte tematický okruh a typ sdělení (ústní, poster) , případně zda hlásíte abstrakt do Soutěže mladých kardiologů.

Přihlášky do sekce To nejlepší z české kardiologie je možné zadat přes krátký formulář u zadávání abstrakta. Od roku 2016 je nutností vložit i pdf článku, který je do soutěže hlášen.

Soutěž mladých kardiologů 

je určena pro lékaře do 35 let. Tři vítězné práce budou vyhlášeny na Gala večeru ČKS a odměnou bude sponzorovaná účast (včetně cesty a ubytování) na ESC kongresu ve Vídni 2018. 

 

To nejlepší z české kardiologie

Tato sekce prezentuje každoročně na výročním sjezdu ČKS nejlepší původní vědecké práce členů ČKS, vzniklé na pracovičtích v ČR a publikované v předchozím kalendářním roce v mezinárodních časopisech s impakt faktorem >2,0. Citace všech přihlášených prací (pokud splňují níže uvedené podmínky) jsou zveřejněny v programu sjezdu a několik nejlepších (podle hodnoty IF) pak prezentováno ve speciální sekci během sjezdu. Tři nejlepší jsou rovněž oceněny výborem ČKS. I práce, které nejsou vybrány k ústní prezentaci samozřejmě patří mezi to nejlepší, co česká kardiologie na poli výzkumu vyprodukovala.

Podmínky pro přihlášení práce:

 • Práce musí být publikována v časopise s impakt faktorem > 2,0 v průběhu posledního kalendářního roku před sjezdem ČKS, na který je přihlášena
 • Práce musí vzniknout na pracovišti v České republice
 • Prvním autorem musí být člen ČKS
 • Musí jít o původní práci, prezentující vlastní výzkumné výsledky (nemůže se jednat o přehledný      článek, editorial, abstrakt ani o kasuistiku). Nemůže se jednat ani o práci vzniklou v zahraničí (např. při studijním pobytu českého lékaře)

Hodnotící komise vybere tři nejlepší práce, jejichž autoři budou vyhlášeni při Gala večeru ČKS a odměněni finančním obnosem (1. místo - 50 tis. Kč, 2. místo - 30 tis., 3. místo - 10 tis. Kč)


Informace k pasivní účasti

Registrace k pasivní účasti je možná pouze přes on-line registrační systém - Váš účetdo 20. dubna 2018.

Pro přihlášení používejte přístupové heslo a jméno, které jste si zvolili při dřívější registraci, či které Vám bylo přiděleno jako členovi ČKS. Nečlenové ČKS, kteří se v minulosti neregistrovali, musí zadat novou registraci (Nový uživatel - jednotlivec nebo Nový uživatel - firma).

Registraci přes Firmu prosím využívejte i v případě, že budete hlásit větší počet účastníků a budete potřebovat vystavit fakturu na firmu s IČO.

V případě, že si přihlašovací údaje nepamatujete, můžete využít funkci "zapomenuté heslo", nebo Vám je na vyžádání rádi sdělíme e-mailem.

Požadavek na vystavení daňového dokladu (u registrací přes účet Jednotlivců) prosím zadejte při registraci nebo o něj požádejte nejpozději do konce měsíce, kdy jste platbu poukázali. Na pozdější žádosti nebude z účetních důvodu možné zaslat.!!!!

REGISTRAČNÍ POPLATKY

  

 

  
  

zaplaceno do 28.4.2018

  
  

zaplaceno na místě

  

Členové ČKS

1.000,- Kč

1.500,- Kč

Členové ČKS do 30 let

500,- Kč

1.000,- Kč

Nečlenové ČKS

2.000,- Kč

2.500,- Kč

Nelékařští zdr.pracovníci - členové ČKS

500,- Kč

1.000,- Kč

Nelékařští zdr.pracovníci

1.000,- Kč

1.500,- Kč

Jednodenní účast

600,- Kč

700,- Kč

Čestní členové ČKS, důchodci, studenti (pregraduální studium), hosté

zdarma

zdarma

Předsedající, první autoři vyzvaných sdělení v blocích PS, odborných společností

zdarma

zdarma

Vystavovatelé (dle velikosti stánku)

zdarma/2.000,-   Kč

zdarma/2.500,- Kč

Vystavovatelé - částečná registrace (vstup pouze do pav. A1)

500,- Kč

500,- Kč

Registrační poplatek zahrnuje vstup na odborná jednání, kongresovou tašku, dvě poukázky na obědy (7. a 8. května), coffee break 7. a 8. května, poukázky na občerstvení v kavárně a bezplatný vstup na Slavnostní zahájení sjezdu s uvítacím koktejlem.

Obědy budou vydávány v přízemí pav. E a v pavilonu A2, coffee break bude vydáván v pondělí a úterý od 10,30 do 11,00 hod ve stejných prostorách, jako oběd.

REGISTRACE BUDE OTEVŘENA NA MÍSTĚ: (pavilon E, II. patro)
Neděle 6.5.. od 10,00 do 20,00 hod
Pondělí 7.5.. od 7,30 do 18,00 hod
Úterý 8.5.. od 7,30 do 18,00 hod
Středa 9.5. od 8,00 do 12,00 hod (vč. vydávání certifikátů)

Tištěný Program
Upozorňujeme účastníky sjezdu, že nebudou mít automaticky k dispozici TIŠTĚNÝ PROGRAM SJEZDU, pdf je možné si stáhnout z webu cca měsíc před akcí, případně si vytisknout jen "Můj osobní program" či si stáhnout aplikaci do mobilních zařízení. V případě zájmu o tištěný program je možné si jej přiobjednat při registraci na sjezd (za 50,- Kč).

Bezplatné vystavovatelské registrace opravňují pouze ke vstupu do pavilonu A1 a na odborná jednání, u částečných vystavovatelských registrací pouze do pavilonu A1 + poukázka na oběd

Snížený registrační poplatek platný pro on-line registraci je nutné uhradit nejpozději do 28. dubna 2018. Ti, kteří se registrují předem (on-line) a nestihnou platbu provést, jsou povinni uhradit zvýšený registrační poplatek na místě.

Platby za registrační poplatek posílejte na účet ČKS až po obdržení e-mailového potvrzení registrace, kde budou uvedeny i všechny platební instrukce. Jako variabilní symbol uvádějte vaše registrační číslo.

V případě, že budete požadovat o zaplacení reg. poplatku (vstupenky na Spol. večer, programu) potvrzení (daňový doklad), je nutné o něj zažádat buď přímo při registraci nebo nejpozději v měsíci, kdy byla platba poukázána. Na pozdější žádosti nebude možné brát zřetel.

V případě, že budete požadovat vystavení faktury PŘED ÚHRADOU, je nutné o vystavení faktury požádat e-mailem (cks@kardio-cz.cz).

UHRAZENÝ REGISTRAČNÍ POPLATEK JE MOŽNÉ VRÁTIT NEJPOZDĚJI DO 28. DUBNA 2018 PO ODEČTĚNÍ 25% STORNO POPLATKU.

Pro skupinovou registraci (2 a více osob) platí stejné zásady jako pro individuální. Provádí se taktéž přes on-line systém - "Můj účet" zadavatele skupinové registrace.
Primárně se registruje nejdříve jednotlivec (firma) a poté ve své sjezdové nabídce zvolí "skupinovou registraci".

Při zadávání jednotlivých členů skupinové registrace je požadováno příjmení, jméno, dále typ registrace a požadavek na vystavení certifikátu. Po ukončení zadávání dojde zadavateli e-mailové potvrzení s potvrzením všech registrací včetně uvedení subregistračních čísel jednotlivých skupinově registrovaných. Při úhradě registračního poplatku je tedy možné buď poukázat celou platbu za skupinu pod hlavním registrační číslem (var.symbol) nebo mohou jednotliví skupinově registrovaní platit pouze za sebe s uvedením svého subregistračního čísla. Pokud bude uhrazena částka pod hlavním reg.číslem, která nebude odpovídat celkové částce za registraci, nebude připsána ke skupině. Pokud hradíte za část skupinově registrovaných, vždy informujte organizační sekretariát, za které členy je úhrada provedena.

Doprovodný program

Slavnostní zahájení

 • neděle 6. května 2018, v 19.00 hodin, Rotunda pavilonu A
 • Program: 
  Uvítání 
  - prof. MUDr. Miloš Táborský, PhD, MBA, předseda ČKS
    prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., předseda org. výboru sjezdu

  Udělení čestných členství ČKS:
   
  - doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
  - doc. MUDr. Jiří Král, CSc.
  - doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc.


  Udělení Zlatých medailí Libenského:

  - prof. Barbara Casadei, MD, DPhil, FRCP, FMedSci, FESC
  - prof. William J. McKenna, MD
  - prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

 

 • Udělení cen za celoživotní přínos kardiologii:
  - prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
  - prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
  - prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
  - MUDr. Hana Skalická, CSc.

 • Udělení ceny Anežky České - Sestra roku 2017
  - Mgr. Dana Křivská

 

 • Slavnostní přednášky XXVI. výročního sjezdu: 
  - prof. Barbara Casadei, MD
  - prof. William McKenna, MD


 • Kulturní program: Jan Smigmator, zpěv
 • po Slavnostní přednášce, předání Čestných členství a Medaile Libenského následuje raut v pavilonu A1
 • vstup pro všechny registrované zdarma - pouze se jmenovkou bez nutnosti objednání vstupenek
 • Slavnostním zahájením bude provázet moderátor Jakub Železný

 

Přednáška přední české architektky a designérky Evy Jiřičné

 

Gala večer České kardiologické společnosti

 • úterý 8. května, 20.00 hodin, hotel Voroněž

 • Program:
  20:00 - welcome drink, příchod hostů
  20:10 - začátek produkce Event Jazzu v 1. patře
  20:45 - vystoupení Lucie Bílé s kapelou (60 min.)
  21:45 - vyhlášení vítězů Kardioběhu/kardiochůze, Soutěže mladých kardiologů, To nejlepší z české kardiologie, nejlepší posterové sdělení

  22:00 - DJ
  24:00 - konec produkce v 1. patře
  01:00 - ukončení akce


 • cena vstupenky 400,- Kč - vstupenky objednávejte on-line z nabídky vašeho sjezdového menu

Vstup na Gala večer na základě předložené vstupenky. Vstupenky si vyzvednou ti, kteří si je registrovali on-line přes webové stránky ČKS nejpozději 8.května do 12.00 hodin, poté budou prodávány dalším zájemcům. Počet objednaných vstupenek je možné až do uzavření on-line registrací (20. dubna) upravovat či rušit bez sankcí.

Platbu za vstupenky můžete spojit s úhradou registračního poplatku nebo zaplatit zvlášť, ale vždy s uvedením vašeho registračního čísla = variabilního symbolu.

Platby za vstupenku na Gala večer poukazujte nejpozději do 28. dubna, poté až na místě, cena se nemění.

Objednávku vstupenek můžete provést na vaší sjezdové stránce v on-line reg.systému

Vstup na Gala večer si hradí účastníci sami, není součástí reg. poplatku a sponzorské příspěvky firem nebudou použity na úhradu nákladů spojených s gala večerem.

 

Kardioběh/Kardiochůze Jiřího Tomana

Tradiční závod se uskuteční v úterý 8. května od 6,45 hod v areálu Výstaviště. Start bude u pavilonu A1. Přihláška ZDE.