Program - Den srdečního selhání 2022

středa 19.10.2022

    Kongresový sál Evropa 1  -  středa 19.10.2022  

 8:55 - 9:00  Zahájení Předsedající: F. Málek, J. Špinar (Praha, Brno)
 9:00 - 10:00  Blok I - Plicní hypertenze a srdeční selhání Předsedající: A. Linhart, T. Paleček (Praha)
 9:001. PLICNÍ HYPERTENZE A SRDEČNÍHO SELHÁNÍ. ESC GUIDELINES PLICNÍ HYPERTENZE A. Linhart (Praha) (UID: 3)
 9:152. NEINVAZIVNÍ DIAGNOSTIKA PLICNÍ HYPERTENZE T. Paleček (Praha) (UID: 4)
 9:303. PLICNÍ HYPERTENZE U POKROČILÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ J. Krejčí (Brno) (UID: 5)
 9:454. LÉČBA PLICNÍ HYPERTENZE U SRDEČNÍHO SELHÁNÍ H. Al-Hiti (Praha) (UID: 6)
 10:00 - 10:45  Blok II - Hemodynamika u srdečního selhání Předsedající: P. Ošťádal, V. Melenovský (Praha)
 10:005. PRAVÁ KOMORA V. Melenovský (Praha) (UID: 8)
 10:156. LEVÁ KOMORA P. Ošťádal (Praha) (UID: 9)
 10:307. HODNOCENÍ VOLÉMIE J. Naar (Praha) (UID: 10)
 10:45  Přestávka  
 11:15 - 12:30  Blok III - Problémový pacient se srdečním selháním Předsedající: J. Vítovec, J. Veselý (Brno, Broumov)
 11:158. PACIENT S HYPOTENZÍ J. Beneš (Praha) (UID: 25)
 11:309. PACIENT S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM LEDVIN J. Malík (Praha) (UID: 26)
 11:4510. PACIENT S CHOPN J. Vítovec (Brno) (UID: 27)
 12:0011. PACIENT S ONEMOCNĚNÍM JATER F. Málek (Praha) (UID: 28)
 12:1512. PACIENT S DEFICITEM ŽELEZA J. Veselý (Broumov) (UID: 29)
 12:30  Oběd  
 13:30 - 14:00  Slavnostní blok Předsedající: L. Špinarová, F. Málek, J. Špinar (Brno, Praha)
 13:3013. SLAVNOSTNÍ PŘEDNÁŠKA - NEVYŘEŠENÉ PROBLÉMY TRANSPLANTACE SRDCE I. Málek (Praha) (UID: 16)
 14:00 - 14:30  Blok IV - Pokročilé srdeční selhání Předsedající: J. Krejčí, I. Málek (Brno, Praha)
 14:0014. VÝBĚR PACIENTŮ PRO MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY H. Bedáňová (Brno) (UID: 32)
 14:1515. DLOUHODOBÝ FOLLOW-UP PACIENTŮ S MSP M. Hegarová (Praha) (UID: 33)
 14:30 - 16:00  Blok V - Varia Předsedající: M. Táborský, R. Pudil (Olomouc, Hradec Králové)
 14:3016. SOUČASNÝ POHLED NA LÉČBU FIBRILACE SÍNÍ U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM M. Táborský (Olomouc) (UID: 18)
 14:4517. SROVNÁNÍ ESC A AHA/ACC GUIDELINES PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU SRDEČNÍHO SELHÁNÍ J. Špinar (Brno) (UID: 19)
 15:0018. NOVINKY VE FARMAKOTERAPII AKUTNÍHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ L. Špinarová (Brno) (UID: 20)
 15:1519. NOVINKY V KARDIOONKOLOGII R. Pudil (Hradec Králové) (UID: 21)
 15:3020. STRUKTURÁLNÍ INTERVENCE U SRDEČNÍHO SELHÁNÍ D. Zemánek (Praha) (UID: 22)
 15:4521. SPECIFICKÁ LÉČBA ONEMOCNĚNÍ MYOKARDU M. Kubánek (Praha) (UID: 23)
 16:00  Přestávka  
 16:15 - 17:45  Blok Kardio35 – volná sdělení a kazuistiky Předsedající: P. Kala , M. Vyskočilová, A. Chaloupka (Praha, Brno)
 16:1522. HYPERTROFIE 5X JINAK M. Vyskočilová, M. Mikolášková, E. Řiháčková, M. Bakošová, T. Skokňa (Brno) (UID: 12)
 17:1523. PERCUTANEOUS ENDOVASCULAR TREATMENT OF HEARTMATE II OUTFLOW CANNULA OBSTRUCTION DUE TO LATE KINKING M. Podolec (Praha) (UID: 13)
 17:3024. REVERZNÍ REMODELACE JAKO SUROGÁTNÍ TERAPEUTICKÝ CÍL V LÉČBĚ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ T. Hnát (Praha) (UID: 14)
 17:45 - 17:50  Zakončení konference Předsedající: F. Málek (Praha)
 17:50  Konec programu