Schéma programu - Den srdečního selhání 2022

středa 19.10.2022

   Kongresový sál Evropa 1  -  středa 19.10.2022   

 8:55  Zahájení
 9:00  Blok I - Plicní hypertenze a srdeční selhání
 10:00  Blok II - Hemodynamika u srdečního selhání
 10:45  Přestávka
 11:15  Blok III - Problémový pacient se srdečním selháním
 12:30  Oběd
 13:30  Slavnostní blok
 14:00  Blok IV - Pokročilé srdeční selhání
 14:30  Blok V - Varia
 16:00  Přestávka
 16:15  Blok Kardio35 – volná sdělení a kazuistiky
 17:45  Zakončení konference
 17:50  Konec programu