Organizační sekretariát

POŘADATEL:
Česká kardiologická společnost, z.s.
Netroufalky 814/6b
625 00 Brno
IČO: 60166789, DIČ: CZ60166789
tel: + 420 543 213 825 e-mail: cks@kardio-cz.cz

Denisa Ebelová
koordinátorka akce
tel: +420 725 777 880, e-mail: ebelova@kardio-cz.cz

Ludmila Klímová
vedoucí sekretariátu
e-mail: klimova@kardio-cz.cz

Iva Pavézková
sekretářka společnosti
e-mail: pavezkova@kardio-cz.cz

Ing. Kamila Prchalová
fakturace partnerů a vystavovatelů
e-mail: prchalova@kardio-cz.cz