Úvodní stránka

POZOR! Změna místa konání akce!
Nové místo: Univerzita Hradec Králové, Hradecká 1227/4, 500 03 Hradec Králové

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

je pro nás potěšením pozvat vás jménem Organizačního a programového výboru k účasti na jubilejním XXV. workshopu intervenční kardiologie, který bude probíhat v Hradci Králové ve dnech 16. - 17. dubna 2015 v aule Univerzity Hradec Králové, Hradecká 1227/4.

Workshop se bude konat u příležitosti 90. narozenin Doc. MUDr. Jiřího  Endryse a 70 let od založení Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Chceme pokračovat v tradici přednášek, živých i předtočených přenosů s interaktivní diskuzí k aktuálním tématům intervenční kardiologie současnosti, a to s důrazem na praktické aspekty perkutánních koronárních intervencí i nekoronárních intervenčních výkonů. Dlouholetou součástí našich workshopů je sesterská sekce Po dobré zkušenosti z minulého roku plánujeme zařadit sekci pro mladé (nejen intervenční) kardiology. Tradiční součástí programu bude Společenský večer.

Těšíme se na opětovné setkání s vámi a doufáme, že i díky Vaší účasti bude XXV. workshop intervenční kardiologie úspěšný.  

Doc. MUDr. Josef Šťásek, PhD.
Předseda PS Intervenční kardiologie