PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

ATRIOVENTRIKULÁRNÍ BLOK III. ST. JAKO PRVNÍ PROJEV OBROVSKOBUNĚČNÉ MYOKARDITIDY
Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 569

Přeček J.1, Látal J.1, Hutyra M.1, Kováčik F.1, Tüdös Z.2, Táborský M.1

1 I. interní klinika - kardiologická, FN Olomouc, Olomouc, 2 Radiologická klinika, FN Olomouc, Olomouc


Úvod: Obrovskobuněčná myokarditida (Giant cell myocarditis – GCM) je vzácný typ myokarditidy s nepříznivou prognózou. Klíčové je včasné stanovení diagnózy pomocí endomyokardiální biopsie a zahájení imunosupresivní léčby. Nejčastějším projevem GCM je srdeční selhání, u části pacientů je ovšem prvním projevem atrioventrikulární (AV) blokáda nebo komorové arytmie.
Kazuistika: V kazuistice je prezentován 48letý pacient. Prvním klinickým projevem byla synkopa následována nevýkonností a dušností. U pacienta byl diagnostikován AV blok III. st., na echokardiografii byla přítomna asymetrická hypertrofie septa levé srdeční komory, poruchy kinetiky na spodní stěně a systolická dysfunkce LK s EF 37 %. Pro podezření na myokarditidu byla doplněna MR srdce s nálezem odpovídajícím rozsáhlému zánětlivému postižení. Dále byla realizována endomyokardiální biopsie (EMB) s typickým nálezem pro GCM. U pacienta byla zahájena kombinovaná imunosupresivní terapie cyklosporinem a prednisonem. Atrioventrikulární blokáda u pacienta přechodně regredovala ale navzdory imunosupresivní terapii později došlo opět k rozvoji AV blokády III. st. a také komorových arytmií (nesetrvalých i setrvalých komorových tachykardií). Stav vyžadoval implantaci biventrikulárního defibrilátoru. Na zavedené terapii byl stav stabilizován pouze přechodně a pacient byl směřován dále k transplantaci srdce.
Závěr: Atrioventrikulární blokáda vzniklá u pacientů mladého a středního věku vyžaduje zvláštní pozornost a důkladné vyšetření možných sekundárních reverzibilních příčin. Podle některých literárních údajů je až 25 % AV blokád III. st. u pacientů do 55 let vysvětlitelných srdeční sarkoidózou nebo GCM. Jednou z indikací pro provedení EMB je podle současných doporučení podezření na myokarditidu, která je doprovázená AV blokádou nebo komorovými arytmiemi.
vygenerováno: 26.11.2020 (01:38)