Programme schedule

   ROTUNDA (pavilon A)  -  úterý 9.5.2017   

 8:30  Akutní ischemický iktus – mezioborová spolupráce / Acute ischemic stroke – interdisciplinary cooperationSpolečná sekce České kardiologické společnosti a ESC Council on Stroke, za účasti zástupců České společnosti intervenční radiologie a Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti
 9:50  Slavnostní přednáška prezidenta Evropské kardiologické společnosti
 10:30  Break
 11:00  PS Pediatrická kardiologie40 let Dětského kardiocentra a jeho přesah do dospělého věkuSlavnostní blok přednášek
 12:30  Lunch
 13:00  Slovenská kardiologická společnostDiagnózu ischemickej choroby srdca každému občanovi – choré dedičstvo ČeskoslovenskaSpoločné sympózium Slovenskej a Českej kardiologickej spoločnosti
 14:00  Break
 14:10  Symposium Boehringer Ingelheim spol. s r.o. Kardio-metabolické fórum
 15:10  Break
 15:15  Symposium AMGEN s.r.o.Současné možnosti snižování LDL-C pohledem běžné kardiologické, interní a neurologické praxe: Interaktivní sympózium
 16:15  Break
 16:20  Hot Lines - intervence
 17:20  End of program


   MORAVA (pavilon A3)  -  úterý 9.5.2017   

 8:30  PS Chorob myokardu a perikarduMyokardiální postižení u neuromuskulárních chorob
 9:30  PS Chorob myokardu a perikarduKontroverze v diagnostice a léčbě hypertrofické kardiomyopatie
 10:30  Break
 11:00  Přednáškový blok České internistické společnosti
 12:30  Lunch
 13:00  Symposium Medtronic Czechia s.r.o.Inovativní přístupy v diagnostice a léčbě srdečních arytmií
 14:00  Break
 14:10  PS Kardiologických sester a spřízněných profesíKazuistiky
 15:10  Break
 15:15  PS Kardiologických sester a spřízněných profesíJAK NA TO.
 16:45  End of program


   PRAHA (pavilon E - I. patro)  -  úterý 9.5.2017   

 8:30  PS Kardiovaskulární farmakoterapiecooperation: Česká asociace srdečního selháníNovinky v kardiovaskulární farmakoterapii
 9:30  Symposium SERVIER s.r.o.Máme možnosti jak účinně zabránit remodelaci myokardu?
 10:30  Break
 11:00  Implementation of ESC guidelines in interventional cardiology practice for acute coronary syndromesJoint session Czech Society of Cardiology & European Society of Cardiology; Session is aimed to acknowledge 40th anniversary of first percutaneous coronary intervention
 12:30  Lunch
 13:00  Symposium BAYER s. r. o.Rivaroxaban
 14:00  Break
 14:10  Česká asociace intervenční kardiologieVýznam revaskularizace u nemocných s ICHS: jak na to
 15:10  Break
 15:15  Česká asociace intervenční kardiologieAntitrombotika - kontroverze
 16:15  Break
 16:20  Česká asociace ambulantních kardiologůSrdeční vady v kardiologických ambulancích
 17:20  End of program


   BRNO (pavilon E - I. patro)  -  úterý 9.5.2017   

 8:30  PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělostiMarginální indikace k ošetření mitrální regurgitace
 9:30  Blok České diabetologické společnosti ČLS JEP
 10:30  Break
 11:00  Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metodcooperation: Radiologická společnost ČLS JEPViabilita myokardu: která metoda pro její hodnocení je nejlepší?Viabilita myokardu: nejlepší pro její hodnocení je ...
 12:30  Lunch
 13:00  Česká asociace preventivní kardiologieRiziko kardiovaskulárních onemocnění u onkologicky nemocných a možnosti jeho ovlivnění.
 14:00  Break
 14:10  Česká společnost pro aterosklerózuLéčba dyslipidemií: doporučení v praxi
 15:10  Break
 15:15  PS Kardiovaskulární farmakoterapieKontroverze v primární prevenci
 16:15  Break
 16:20  Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metodcooperation: Česká asociace ambulantních kardiologůcooperation: Radiologická společnost ČLS JEPNeinvazivní zobrazovací metody u pacientů se suspektní ICHS: vhodné indikace
 17:20  End of program


   PLZEŇ (pavilon E II. patro)  -  úterý 9.5.2017   

 8:30  Česká asociace akutní kardiologieAKS u vybraných skupin pacientů
 9:30  Symposium ROCHE s.r.o.Srdeční markery – kdy a jak?
 10:30  Break
 11:00  Symposium Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o.TAVI - pokračujici revoluce v léčbě aortální stenózy
 12:30  Lunch
 13:00  To nejlepší z české kardiologie
 15:00  Break
 15:15  PS Plicní cirkulaceSpecifické indikace léčby plicní hypertenze
 16:15  Break
 16:20  PS Plicní cirkulaceInovativní postupy v léčbě chronické tromboembolické plicní hypertenze (CTEPH)
 17:20  End of program


   OLOMOUC (pavilon E - I. patro)  -  úterý 9.5.2017   

 8:30  PS Kardiovaskulární rehabilitaceNovinky v kardiovaskulární rehabilitaci
 9:30  Free lectures - srdeční selhání
 10:30  Break
 11:00  Free lectures - srdeční selhání
 12:20  Break
 13:00  PS Pediatrická kardiologiecooperation: PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosticooperation: Kardiovaskulární rehabilitaceKvalita života po léčbě vrozených srdečních vad
 14:00  Break
 14:10  Free lectures - varia
 15:10  Break
 15:15  Free lectures - akutní stavy v kardiologii, akutní koronární syndromy
 16:15  Break
 16:20  Free lectures - intervenční kardiologie
 17:00  Break
 17:30  Roční setkání investigátorů projektu Secure v rámci České republiky
 18:30  End of program


   HRADEC KRÁLOVÉ (pavilon E - I. patro)  -  úterý 9.5.2017   

 8:30  PS Kardio 35Diagnóza krok za krokem
 9:30  Česká asociace akutní kardiologieCentra pro mechanické náhrady oběhu
 10:30  Break
 11:00  Česká asociace akutní kardiologieCentra pro nemocné po srdeční zástavě - jak to vidí?
 12:30  Lunch
 13:00  Symposium AstraZeneca Czech Republic s.r.o.Moderní antidiabetika z pohledu diabetologa a kardiologa
 14:00  Break
 14:10  Symposium MSDLixiana - Nový NOAC jednou denně
 15:10  Break
 15:15  Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metodcooperation: Radiologická společnost ČLS JEPZáklady CT vyšetření srdceCo by měl kardiolog vědět o CT vyšetření srdce
 16:15  Break
 16:20  PS Chorob myokardu a perikardu"Typicky ženské problémy"
 17:20  End of program


   POSTEROVÁ LÉKAŘSKÁ SEKCE (pavilon E I. patro, foyer)  -  úterý 9.5.2017   

 9:00  Poster section - lékařská II.
 18:00  End of program


   POSTEROVÁ NELÉKAŘSKÁ SEKCE (pavilon A3)  -  úterý 9.5.2017   

 8:30  Poster section - nelékařská - sesterská
 18:00  End of program