Úvodní slovo

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

je pro nás potěšením pozvat vás jménem Organizačního a programového výboru k účasti na XXIV. workshopu intervenční kardiologie, který se bude konat ve dnech 10. - 11. dubna 2014 v Kongresovém centru IKEM, Praha.

Chceme pokračovat v tradici přednášek, živých i předtočených přenosů s interaktivní diskuzí k aktuálním tématům intervenční kardiologie současnosti, a to s důrazem na praktické aspekty perkutánních koronárních intervencí i mimokoronárních intervenčních výkonů. Dlouholetou součástí našich workshopů je sesterská sekce, nově plánujeme zařadit sekci pro mladé (nejen intervenční) kardiology. Tradiční součástí programu bude Společenský večer.

Těšíme se na opětovné setkání s vámi a doufáme, že i díky Vaší účasti bude XXIV. workshop intervenční kardiologie úspěšný.

 

MUDr. Michael Želízko                                               Doc. MUDr. Josef Šťásek, CSc.
Předseda organizačního výboru                                   Předseda pracovní skupiny