Schůze výborů asociací/pracovních skupin ČKS

PS /Asociace ČKS

DEN a ČAS

MÍSTNOST

Kardiovaskulární rehabilitace 17.5., 12,30 - 13,30                    Jednací místnost č. 3
(pav. E, I. patro)
Pediatrická kardiologie 17.5., 16,30 - 17,30 Jednací místnost č. 1
(pav. E, I. patro)
Chlopenní a vrozené srdeční vady 16.5., 13,00 - 14,00 Jednací místnost č. 2
(pav. E, I. patro)
Česká asociace srdečního selhání 16.5., 12,00 - 13,00 Jednací místnost č. 2
(pav. E, I. patro)
Kardiovaskulární farmakoterapie 17.5., 12,30  - 13,30 Jednací místnost č. 1
(pav. E, I. patro)
Česká asociace ambulantních kardiologů   17.5., 13,00 - 14,00 Kinosál, výšková budova
Česká asociace ambulantních kardiologů - výbor 16.5., 12,30 - 13,30 Jednací místnost č. 1
(pav. E, I. patro)
Česká asociace akutní kardiologie 17.5., 12,30 - 13,30 Jednací místnost č. 2
(pav. E, I. patro)
Kardio 35 16.5., 12,30 - 13,30 Jednací místnost č. 3
(pav. E, I. patro)
Chorob myokardu a perikardu 17.5., 12,30 - 13,30 Jednací místnost č. 4
(pav. E, I. patro)
Česká asociace pro srdeční rytmus 17.5., 17,00 - 18,00 Jednací mísnost č. 2 
(pav. E, I. patro)
Meeting SECURE 17.5., 17,30 - 18,30 Sál Olomouc (pav. E, I. patro)
Preventivní kardiologie  16.5., 17,30 - 18,30  Jednací místnost č. 1
(pav. E, I. patro)
Česká asociace zobrazovacích metod v kardiologii 17.5., 14,00 - 14,30 Jednací místnost č. 1 (pav. E, I. patro)
PS Plicní cirkulace    16.5., 12,30 - 13,30  Jednací místnost č. 4
(pav. E, I. patro)