Info k pasivní účasti

Registrace k pasivní účasti je možná pouze přes on-line registrační systém - Váš účet, 
do 25. dubna 2016.

Pro přihlášení používejte přístupové heslo a jméno, které jste si zvolili při dřívější registraci, či které Vám bylo přiděleno jako členovi ČKS. Nečlenové ČKS, kteří se v minulosti neregistrovali, musí zadat novou registraci (Nový uživatel - jednotlivec).

V případě, že si přihlašovací údaje nepamatujete, můžete využít funkci "zapomenuté heslo", nebo Vám je na vyžádání rádi sdělíme e-mailem.

REGISTRAČNÍ POPLATKY

  zaplaceno do 5.5.2016 zaplaceno na místě
Členové ČKS 1.000,- Kč 1.500,- Kč
Členové ČKS do 30 let 500,- Kč 1.000,- Kč
Nečlenové ČKS 2.000,- Kč 2.500,- Kč
Nelékařští zdr.pracovníci - členové ČKS 500,- Kč 1.000,- Kč
Nelékařští zdr.pracovníci 1.000,- Kč 1.500,- Kč
Jednodenní účast 600,- Kč 700,- Kč
Čestní členové ČKS, důchodci, studenti (pregraduální studium), hosté zdarma zdarma
Předsedající, první autoři vyzvaných sdělení v blocích PS, odborných společností zdarma zdarma
Vystavovatelé (dle velikosti stánku) zdarma/2.000,- Kč zdarma/2.500,- Kč
Vystavovatelé - částečná registrace (vstup pouze do pav. A1) 500,- Kč 500,- Kč

Registrační poplatek zahrnuje vstup na odborná jednání , kongresovou tašku, dvě poukázky na obědy (16. a 17. května), bezplatný coffee break 16. a 17. května, poukázky na kavárnu Krka a bezplatný vstup na Slavnostní zahájení sjezdu s uvítacím koktejlem.

Obědy budou vydávány v přízemí pav. E a na galerii pav. A1 (nad firemními expozicemi), coffee break bude vydáván v pondělí a úterý od 10,30 do 11,00 hod ve stejných prostorách, jako oběd.

REGISTRACE BUDE OTEVŘENA NA MÍSTĚ: (pavilon E, II. patro)
Neděle 15.5. od 10,00 do 20,00 hod
Pondělí 16.5. od 7,30 do 18,00 hod
Úterý 17.5. od 7,30 do 18,00 hod
Středa 18.5. od 8,00 do 12,00 hod (vč. vydávání certifikátů)

Tištěný Program
Upozorňujeme účastníky sjezdu, že nebudou mít automaticky k dispozici TIŠTĚNÝ PROGRAM SJEZDU, pdf je možné si stáhnout z webu cca měsíc před akcí, případně si vytisknout jen "Můj osobní program" či si stáhnout aplikaci do mobilních zařízení. V případě zájmu o tištěný program je možné si jej přiobjednat při registraci na sjezd (za 50,- Kč).

Bezplatné vystavovatelské registrace opravňují pouze ke vstupu do pavilonu A1 a na odborná jednání, u částečných registrací pouze do pavilonu A1 + poukázka na oběd

Snížený registrační poplatek platný pro on-line registraci je nutné uhradit nejpozději do 5. května 2016.Ti, kteří se registrují předem (on-line) a nestihnou platbu provést, jsou povinni uhradit zvýšený registrační poplatek na místě.

Platby za registrační poplatek posílejte na účet ČKS až po obdržení e-mailového potvrzení registrace, kde budou uvedeny i všechny platební instrukce. Jako variabilní symbol uvádějte vaše registrační číslo.

UHRAZENÝ REGISTRAČNÍ POPLATEK JE MOŽNÉ VRÁTIT NEJPOZDĚJI DO 5. KVĚTNA 2016 PO ODEČTĚNÍ 25% STORNO POPLATKU.

Pro skupinovou registraci platí stejné zásady jako pro individuální. Provádí se taktéž přes on-line systém - "Můj účet" zadavatele skupinové registrace.
Primárně se registruje nejdříve jednotlivec (firma) přes a poté ve své sjezdové nabídce zvolí "hromadnou registraci". Takto je možné zadat 2 a více registrací (horní hranice není nijak omezena).

Při zadávání jednotlivých členů skupinové registrace je požadováno příjmení, jméno, dále typ registrace a požadavek na vystavení certifikátu. Po ukončení zadávání dojde zadavateli e-mailové potvrzení s potvrzením všech registrací včetně uvedení subregistračních čísel jednotlivých skupinově registrovaných. Při úhradě registračního poplatku je tedy možné buď poukázat celou platbu za skupinu pod hlavním registrační číslem (var.symbol) nebo mohou jednotliví skupinově registrovaní platit pouze za sebe s uvedením svého subregistračního čísla. Pokud bude uhrazena částka pod hlavním reg.číslem, která nebude odpovídat celkové částce za registraci, nebude připsána ke skupině. Pokud hradíte za část skupinově registrovaných, vždy informujte organizační sekretariát, za které členy je úhrada provedena.