Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

je pro nás potěšením pozvat vás jménem Organizačního a Programového výboru k účasti na XXII. Workshopu Pracovní skupiny Intervenční kardiologie, který se bude konat ve dnech 12.-13. dubna 2012 v Průhonicích.

Budeme se snažit pokračovat v tradici přátelských setkání s bohatou diskuzí, z mnoha témat současné intervenční kardiologie jsme se pokusili vybrat ta nejvíce aktuální, byť jistě ne všechna. Přímé přenosy a předtočené ukázky výkonů budou jistě opět zajímavou šancí k prezentaci nových výkonů. Dále jsme zařadili několik sekcí ve formátu „Pro a Proti“ a poprvé také blok spíše přehledných přednášek se zaměřením na postgraduální výchovu nastupující generace intervenčních kardiologů. Samozřejmou součástí workshopu je také sesterská sekce.

Společenská část programu bude při dobrém počasí jistě profitovat z nádherného Průhonického parku, jehož historie sahá až do roku 1885. Společenský večer uspořádáme v unikátních prostorách Průhonického zámku, původně středověkého gotického hrádku, zbudovaného na skalnatém ostrohu nad potokem Botič.

Na opětovné setkání s Vámi všemi se velmi těšíme a doufáme, že náš intervenční workshop bude opět úspěšnou platformou k diskusi o nových technologiích či technikách, jejich rizicích a úspěšně zvládnutých komplikacích.

 

As. MUDr. Viktor Kočka, FESC
Předseda organizačního výboru

As. MUDr.Petr Toušek, PhD
Předseda programového výboru

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC
Předseda Pracovní skupiny Intervenční kardiologie