Důležité kontakty

Pořadatel:
Česká kardiologická společnost, o.s.
Pekařská 72
602 00 Brno
tel: + 420 543 213 825, fax: + 420 543 213 830
e-mail: cks@kardio-cz.cz

Ludmila Klímová
vedoucí organizačního sekretariátu sjezdu
tel: 602 536 849, e-mail: klimova@kardio-cz.cz

Jana Tichá
kontakt s vystavovateli, fakturace
tel: 724 803 389, e-mail: ticha@kardio-cz.cz

Mgr. Petra Riebauerová
sekretářka společnosti
e-mail: riebauerova@kardio-cz.cz